Lidl tenia dret a comercialitzar el seu robot de cuina i no va copiar cap producte patentat de Thermomix. La secció 15 de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat per Lidl contra Vorwerk (titular de la marca Thermomix) en el plet que els va enfrontar per la comercialització del seu robot de cuina. En una sentència dictada el 13 de gener, el tribunal de la secció 15 de l’Audiència de Barcelona, estima el recurs interposat per Lidl contra la sentència dictada pel jutjat mercantil 4 de Barcelona que resolia que el supermercat havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i la condemnava a la retirada de tots els seus robots de cuina Monsieur Cousine Connect.

Els magistrats de l’Audiència de Barcelona consideren que la patent en què Vorwerk es fonamentava per imputar-li la infracció dels seus drets és nul·la per dues raons diferents. En primer lloc, per l’existència de «matèria afegida» per «haver-se ampliat la protecció de manera il·legítima en el curs de la tramitació de la patent». També considera que la patent de la Thermomix «no disposava d’activitat inventiva». L’Audiència estima, a més, que, fins i tot en cas que la patent no fos vàlida, no existia infracció per part de Lidl de la patent Vorwerk.

Segons la sentència, s'estima el recurs d'apel·lació interposat per Lidl contra la sentència que va suposar la comercialització del seu robot de cuina dictada el gener del 2021. Com a conseqüència es desestima "íntegrament" la demanda de Vorwerk i se li imposen les costes del procés. "Declarem la nul·litat de la patent espanyola ÉS 2 301 589, validació de la patent europea EP 1 269 898, que porta com a títol "Màquina de cuina" i condemnem a la demandada a les costes de la reconvenció. No fem imposició de les costes del recurs, amb devolució del dipòsit".

El judici es va centrar en qüestions tècniques que pretenien justificar el caràcter diferencial de la Thermomix respecte al robot de cuina de Lidl. Molts altres electrodomèstics tenen les mateixes funcions, però Vorwerk intentava protegir el seu mercat, no en va el seu aparell té un preu 10 vegades superior a uns altres. La sentència se centra en un element que pretenia ser diferencial i que consistia en els mecanismes de seguretat per la qual es paraven les aspes en obrir el conducte d'introducció d'ingredients. "La conclusió a la qual arribem és que no existeix infracció perquè el robot de cuina de la demandada (de Lidl) no reprodueix aquesta seqüència necessària perquè es pugui intervenir amb seguretat en el got d'agitació. En el robot de cuina de Lidl la tapa es pot obrir sense necessitat de cap acció prèvia, és a dir, sense necessitat de detenir prèviament el mecanisme agitador i és aquesta obertura o desenclavament de la tapa per mitjà d'un petit gir sobre el seu eix la que determina la detenció del mecanisme agitador, si bé no de manera immediata", afirma la sentència.

Vorwerk va al·legar que Lidl havia violat la seva patent

En el procés, el grup alemany va al·legar que Lidl havia violat la seva patent i exigia una indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l'import brut de la xifra de vendes dels productes presumptament infractors.

El robot de cuina de Lidl es va convertir en un èxit de vendes. A diferència de la Thermomix de Vorwek, el preu de la qual supera els 1.250 euros, la de Lidl va sortir al mercat per uns 360 euros amb especificacions semblants. Altres marques, com Moulinex, Cecotec i altres, comercialitzen robots de cuina similars a la Thermomix però amb preus considerablement més baixos encara que especificacions tècniques similars, per la qual cosa una sentència favorable a la Thermomix podria haver suposat un rosari de demandes. El que feia als robots de Lidl i Thermomix bastant semblants és la seva capacitat per a connectar-se a internet per a seguir les receptes, ja que la utilització d'aspes rotatives i calor en un sol aparell és comú a molts altres dispositius d'aquest tipus. 

Un dels elements amb els quals pretenia justificar Thermomix la usurpació de patent va ser la capacitat de pesar amb precisió (d'un gram) mentre s'està cuinant, mentre que en altres sistemes es requereix parar la màquina per a realitzar el pesat d'ingredients que es van afegint en el recipient mesclador. Aquesta invenció faria a la Thermomix diferent d'altres robots de cuina. A la màquina de Lidl no és possible pesar mentre es cuina.

Lidl va negar que el seu producte infringís cap patent i va dirigir enfront de Vorwerk una "demanda reconvencional" sol·licitant la declaració de nul·litat de la patent per "falta de novetat", per "falta d'activitat inventiva" i per "addició de matèria". La sentència estima els arguments de Lidl.

A Espanya es venen de l'ordre de 150.000 unitats de Thermomix a l'any. La diferència de preu entre l'electrodomèstic Thermomix i els seus competidors s'assenteixi en el mateix sistema de vendes, basat en les trucades 'demostradores', venedores que visiten l'habitatge del client per a fer una demostració de la màquina. Irrompre a la llar del client accelera la decisió de compra i crea vincles entre la marca i els seus fidels compradors. A més, només els clients amb capacitat adquisitiva suficient són capaços d'assumir l'entrada a la seva cuina d'un estrany. No obstant això, la màquina de Lidl va destrossar els plans de negoci futurs de Thermomix, que confiava a potenciar la subscripció de pagament al seu servei d'internet Cookidoo, d'accés de receptes de cuina a través d'internet. Aquest servei costava l'any passat 36 euros a l'any i dona accés al portal digital oficial de receptes de Vorwerk. Les receptes s'emmagatzemen en la màquina del client (entorn d'un centenar) quan es descarreguen, però desapareixen si es dona de baixa del servei de pagament. A la màquina de Lidl, el llibre de receptes d'internet és accessible amb la màquina, al marge que la guia per passos no ofereix exactament la mateixa funcionalitat.