Durant el 2021 el mercat immobiliari va recuperar i fins i tot va millorar els resultats respecte els exercicis anteriors a la pandèmia. Segons expliquen des de Solvia, el mercat residencial ha estat un dels grans protagonistes, i ha registrat xifres per sobre de les estimacions inicials.

Mentre que els preus han crescut lleugerament, mantenint-se pràcticament estables amb augments per sota del 5% interanual, el nombre de transaccions van registrar, segons les xifres de l’INE, un increment interanual de gairebé el 40% durant els deu primers mesos del 2021, i de gairebé el 10% en comparació amb el mateix període del 2019.

Segons l’últim informe d’Estabilitat Econòmica elaborat pel Banc d’Espanya, aquesta tendència positiva es deu a una demanda embassada amb noves necessitats en matèria d’habitatge, a una taxa d’estalvi millor de les famílies i a les bones condicions de finançament que actualment ofereixen les entitats bancàries.

El mercat del lloguer, per la seva banda, també va veure com la crisi sanitària va frenar la trajectòria ascendent que havia seguit els darrers anys, amb descensos de preus d’entre el 4% i el 5% segons les últimes xifres del sector, i experimentant un procés més lent en la recuperació després de l’arribada de la nova normalitat.

La progressiva recuperació econòmica, expliquen des de Solvia, unida a altres factors com la inflació, la crisi de subministraments i la nova Llei d’Habitatge, podrien dibuixar un nou full de ruta al mercat immobiliari residencial. En aquest aspecte, els experts de identifiquen les principals característiques que marcaran el sector:

Compravendes estabilitzades

Els espanyols continuen optant per la compra i així ha quedat reflectit en el nombre d’operacions del 2021. Aquest any, la tendència es mantindrà. Això sí, aquest repunt no serà tan important com el dels darrers mesos, registrant un augment més moderat, situat en un rang estimat de creixement en el nombre de transaccions no molt superior al 5%.

Valor a l’alça dels immobles

Encara que aquest indicador estarà condicionat per diversos factors, com la inflació, la influència de la fi de les moratòries al segon semestre o l’escassetat de subministraments, les previsions semblen indicar que els preus de l’habitatge continuaran a l’alça. Això sí, amb petites fluctuacions, mostrant increments moderats d’aproximadament el 3%, podent arribar fins al 6%, segons les previsions recents fetes per l’Associació Espanyola d’Anàlisi de Valor (AEV).

Repunt de les hipoteques

L’any 2021 no només s’ha caracteritzat per l’increment de la contractació de noves hipoteques (+26% interanual a l’octubre i +20% respecte el 2019, segons el Col·legi de Registradors), també per l’augment de novacions o subrogacions. Aquest avenç, provocat pel creixement de la demanda d’habitatge, les facilitats que ofereix ara la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari o les condicions favorables que ofereixen les entitats bancàries, conservarà el context positiu el 2022. Sobretot, en la contractació d’hipoteques a tipus fix, ja que, davant l’estabilitat de diferencials que presenten les de tipus variable, estan assolint els nivells més baixos de les darreres dècades.

Increment de l’oferta

Tot i que el Banc d’Espanya advertia a finals del 2021 d’una oferta d’habitatge amb escàs dinamisme, especialment pel que fa a l’habitatge d’obra nova i immobles unifamiliars, tipologia d’actius que han començat a despertar un gran interès en mercat, també apuntava que aquest camí canviaria el 2022, almenys a mig termini, gràcies a la implementació del Pla de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana, que, recolzat pels fons europeus Next Generation, podria impulsar l’activitat residencial, tant de rehabilitació com a obra nova.

El mercat del lloguer, a l’alça

Tot i que caldrà veure com afecta la nova Llei d’Habitatge al mercat del lloguer, que, previsiblement, entrarà en vigor al llarg del 2022, les previsions apunten que en aquest nou any es marcarà un punt d’inflexió, amb una recuperació de la demanda i molt especialment dels preus, que experimentaran un augment generalitzat aproximat del 5%. Primer, a les grans ciutats i, després, a la resta del país.

Més gestió professional

Actualment, més del 90% del parc d’habitatges de lloguer està a les mans de particulars. Això suposa una dificultat a l’hora de respondre a les noves demandes del mercat, com ara l’accés digital a la contractació i els serveis de lloguer, o l’adequació als temes relacionats amb l’eficiència energètica o la nova legislació. Aquests inconvenients, sens dubte, poden ser solucionats a través de la gestió professionalitzada, fet pel qual la necessitat de serveis especialitzats per gestionar propietats creixerà.

Auge del build to rent

La millora del mercat del lloguer, l’interès més gran pels immobles de nova construcció i l’increment de la gestió professionalitzada d’actius en arrendament convertiran el build to rent en una de les grans tendències de l’any. De fet, de cara al 2022, l’increment de la inversió en aquesta línia de negoci superarà segons les darreres estimacions el 10%.

Transformació digital

La crisi sanitària de la covid-19 va accelerar els processos de transformació digital de molts sectors, entre ells l’immobiliari, fet que va portar nombroses empreses immobiliàries tradicionals a buscar noves alternatives per captar clients i facilitar processos. S’espera que durant el 2022 es confirmi aquesta tendència, que permet, entre d’altres coses, la signatura d’hipoteques de forma telemàtica, les visites virtuals, la gestió professionalitzada de potencials compradors o arrendataris, o l’ús del machine learning per predir la demanda.