El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha posat en marxa un mecanisme extraordinari que permetrà a les entitats locals pagar «de forma més àgil» als proveïdors en 2022 i cancel·lar les obligacions pendents de pagament més antigues d’aquelles entitats que tinguin un termini de pagament superior als 30 dies, que és el màxim establert per llei. El projecte de règim sancionador de llei contra la morositat està paralitzat al Congrés des de fa més d’un any. Aquest instrument de finançament, que es va ampliar arran de l’augment en els períodes mitjans de pagament a proveïdors de molts municipis a conseqüència de la crisi del coronavirus, es va incloure en la llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2022 i s’ha dut a terme a través d’una resolució emesa el passat 7 de gener per la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local (SGFAL).

Amb aquesta iniciativa inclosa en els comptes públics, l’Estat eludia una sanció de la Comissió Europea per la morositat de les administracions públiques després de l’ultimàtum donat per Brussel·les. La directiva sobre morositat, adoptada fa una dècada per la Unió Europea, obliga l’administració pública a pagar les seves factures en un termini de 30 (60 en el cas d’hospitals públics).

Brussel·les va obrir un procediment d’infracció contra Espanya, a causa dels retards excessius en els pagaments per part de les autoritats públiques, el 2015. Encara que hi ha hagut avanços des de llavors i les autoritats públiques han fet esforços «per a millorar la puntualitat en els pagaments del sector públic», aquests no són suficients. «La Comissió està preocupada pels retards persistents de les autoritats regionals i locals, ja que la seva puntualitat a l’hora de pagar segueix sense ajustar-se a les obligacions de la directiva», sosté la Comissió. Perquè els proveïdors puguin cobrar a través d’aquest mecanisme, dotat inicialment amb uns 2.000 milions d’euros, la norma obliga les administracions afectades a comunicar les seves factures pendents anteriors a 1 de juliol de 2021 i a adherir-se al fons de finançament a entitats locals, a través del que s’efectuarà directament el pagament d’aquestes obligacions. El nombre d’entitats locals afectades per la mesura és de 1.640, la majoria ajuntaments. A més, s’inclouen 670 entitats dependents de les anteriors. Només han d’acollir-se a aquesta mesura les que tinguin factures i obligacions pendents de pagament que superin el termini legal anterior a 1 de juliol de 2021.