Viatges El Corte Inglés preveu retallar la plantilla en 475 persones després d'arribar a un acord amb els representants sindicals per a posar en marxa un pla de reorganització de la plantilla que inclou un ERO. Els treballadors de l'empresa que se sumin a aquest ERO de manera voluntària rebran una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. En el cas que no es cobrissin de manera voluntària els 475 llocs, la diferència afectaria l'àrea corporativa (viatges de negocis) i la indemnització no voluntària es fixarà en 25 dies per any amb un màxim de 15 mensualitats. En el marc de l'acord s'aplicarà també un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO) que afectarà 4.593 persones. Les baixes laborals conseqüència de totes dues mesures seran cobertes per la resta d'empleats, que hauran d'assumir la mobilitat geogràfica necessària.

La permanència a l'empresa de les persones que s'adhereixin a l'ERO es podrà prorrogar fins al 30 de juny, en funció de les necessitats de l'empresa i el treballador. A partir de la voluntarietat del procés i atenent a criteris d'idoneïtat, Viatges El Corte Inglés es reserva el dret de decisió sobre les sol·licituds de baixa.

Quant a l'ERTO, es farà efectiu des de l'1 de març, afectarà un total de 4.593 persones i estarà ajustat segons les necessitats de cada àrea d'activitat. En el cas dels viatges corporatius o de negocis (l'àrea més afectada per la situació actual), es prolongarà fins al 30 de juny amb una suspensió màxima del 40% del temps treballat. Per a la resta d'àrees, és a dir, viatges vacacionals, i viatges d'incentius i congressos, així com els serveis centrals, la situació es prolongarà fins al 30 de setembre amb una suspensió màxima també del 40%.

Per al càlcul de les indemnitzacions per a la plantilla, l'acord preveu que es prengui com a referència el salari anual fix de 2022 (sense afectació de l'ERTO), més el variable del 2019. En el cas que la mesura suposi un procediment de mobilitat geogràfica de més de 100 quilòmetres s'ha previst un únic pagament de compensació per despeses de 5.000 euros. S'exclourà d'un ERO forçós als treballadors amb discapacitats superiors al 33% i als quals tinguin al seu càrrec fills o familiars discapacitats. També aquells amb fills discapacitats, les víctimes de violència de gènere o terrorisme. En cas de parelles només es podrà acomiadar a un dels dos.

D'acord amb la legalitat vigent, s'ha previst un pla de recol·locació pels afectats per l'ERO. Segons l'acord aconseguit es garantirà un èxit del 95%, gràcies a un assessorament personalitzar per aquelles persones que s'apuntin a l'expedient de regulació.

La sol·licitud dels treballadors per adherir-se a l'ERO s'ha de remetre per escrit abans del 8 de març. L'empresa s'ha compromès a tenir disponible en breu una adreça de correu específica per rebre les sol·licituds.