Catalunya va créixer l’any passat el 5,8%, fins a situar el producte interior brut (PIB) en 244.172 milions d’euros, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest nivell suposa una recuperació a preus corrents del 97,1% respecte al valor més elevat, que va ser el 2019, abans de la pandèmia i del 93,4% si s’elimina l’efecte dels preus. Encara que el saldo final és una dècima inferior al calculat el mes passat (5,9%), es tracta d’un creixement que supera en vuit dècimes a la mitjana espanyola (5%).

Creix la demanda interna

La demanda interna va créixer el 5,4%, la qual cosa contrasta amb el descens del 8,9% l’exercici anterior per l’increment del consum de les llars, amb el 5,2% i la inversió (8,1%). En l’exercici anterior, la primera variable va registrar un descens del 12% i la segona, de l’11%. En canvi, la despesa de les administracions va augmentar el 3,3%. El comerç exterior també va actuar de motor, amb una pujada del 13,8% tant per a les exportacions com per a les importacions. Des de la perspectiva de l’oferta, l’activitat es va recuperar en tots els sectors. Els serveis i la indústria van registrar augment el 6,3% i del 5,3%, respectivament. En la indústria van destacar la química, metal·lúrgia i l’alimentària. La construcció, amb un 1,6%, i el sector agrari, amb el 1,5% van registrar augments de menor intensitat.