L‘Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha ampliat en dues dècimes la caiguda que va patir l’economia catalana el 2020, en elevar-la de l’11,5 a l’11,7 % del PIB, segons les seves noves estimacions. La revisió a la baixa del càlcul fet fins ara evidencia que l’impacte de la pandèmia sobre l’economia catalana, que va provocar la major caiguda del PIB des de la Guerra Civil, va ser una mica més profund de l’estimat fins ara.

Fonts de l’Idescat van explicar que aquesta correcció a la baixa forma part de les estimacions que periòdicament fa l’entitat, en aquest cas de les dades anuals. De fet, l’Idescat ha revisat també, en aquest cas a l’alça, tant la dada del PIB de 2018 com de 2019, i en tots dos casos els ha augmentat dues dècimes.

En el cas de 2019, l’economia catalana va créixer un 2,1 %, davant de l’1,9 % estimat fins ara, mentre que en el cas de 2018 el PIB català va repuntar un 3 %, davant del 2,8 % calculat inicialment. De totes aquestes dades, només és definitiva la de 2018, mentre que les estimacions de cara a 2019, 2020 i la recent de 2021 es consideren encara provisionals.

Per explicar les raons d’aquesta lleugera revisió a la baixa de l’evolució del PIB de 2020, aquestes fonts asseguren que el càlcul inicial d’aquell any es basava en estimacions de deu branques d’activitat i que la nova es nodreix de desenes de branques, de manera que si en el primer càlcul hi havia indicadors conjunturals, ara l’Idescat disposa de molta més informació.

Aquestes dues dècimes de caiguda no es poden atribuir a un únic component, sinó a un conjunt de factors, i també hi ha hagut alguns indicadors que s’han modificat a l’alça.

Les dades de la nova revisió posen de manifest que la indústria va tenir el 2020 una pitjor evolució de la calculada fins ara, ja que la caiguda s’estimava en un 9% interanual i aquesta activitat va acabar cedint un 11,5%.

I el mateix succeeix amb el sector serveis, que en el seu conjunt va experimentar una correcció de l’11,9 %, davant de l’11,7 % calculat inicialment.