La Comissió Europea és conscient de la necessitat d’esmorteir l’impacte de l’augment dels preus de l’energia sobre llars i empreses però al mateix temps qüestiona l’eficàcia de rebaixar impostos, tal com han fet molts governs europeus fent ús de la flexibilitat que ofereixen les regles europees, perquè els beneficis per a consumidors i empreses, particularment quan els elevats preus persisteixen, són «incerts». És el missatge que va traslladar el comissari d’assumptes econòmics, Paolo Gentiloni, en una carta dirigida als ministres d’economia i finances de la UE en la qual apunta com a millor solució «xecs o reemborsaments».

L’objectiu de la missiva és oferir orientacions addicionals als Vint-i-set en matèria sobre fiscalitat energètica i aclarir les regles existents. Segons recorda Gentiloni, la nova directiva sobre IVA que va entrar en vigor el passat 6 d’abril permet als Estats membres aplicar tipus reduïts -sempre que respectin el mínim del 5%- al gas natural, electricitat i calefacció. També es permeten tipus reduïts per als panells solars que poden rebaixar-se fins a zero mentre que els governs no han de demanar permís previ a Brussel·les el que permet adoptar decisions amb major rapidesa.