El secretari d’Habitatge i inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, va participar a Girona en una Jornada per explicar el funcionament dels Fons Next Generation destinats a la rehabilitació d’edificis d’habitatges per als professionals implicats del sector. La jornada va comptar amb la participació dels col·legis professionals (d’arquitectura, arquitectura tècnica i administradors de finques) que actuaran com a mediadors i prescriptors en la gestió de les subvencions. Sala va animar a utilitzar aquests ajuts europeus, i va destacar la importància del moment actual pel que fa a la rehabilitació com a canvi de paradigma, «que permetrà rehabilitar amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat i que compta amb la imprescindible col·laboració públic-privada». Així, va assenyalar que són els col·legis professionals els que han d’ajudar a estimular la ciutadania a rehabilitar i aprofitar la gran oportunitat que representen els 480 milions d’ajuts.