L’economia catalana s’alenteix amb una pujada del 0,1% el primer trimestre d’enguany respecte al darrer de l’any passat, en el qual va rebotar el 2%, segons l’avanç de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En termes interanuals, l’increment és del 6,4%, davant del 6,3% del període d’octubre-desembre gràcies l’embranzida dels serveis, la mateixa taxa que a nivell estatal.

La Generalitat va actualitzar fa uns dies les seves previsions per enguany i va preveure una alça del 4,9%, per sobre del 4,3% estimat pel Govern central per al conjunt del país. Per sectors, els serveis han estat els que més han contribuït a l’evolució del primer trimestre, amb un creixement interanual del 8,9%. Les branques que més han permès aconseguir aquest creixement són les relacionades amb el turisme, fruit de la normalització de la mobilitat turística. També destaca un notable dinamisme el comerç a l’engròs, l’emmagatzematge, les activitats jurídiques i la publicitat.

La indústria registra un increment del 0,4%. Les branques que han tingut un millor comportament han estat l’energia elèctrica i el gas, la química i l’alimentació. Per contra, la fabricació de vehicles de motor manté reduccions de producció significatives.