Eugeni Llos, director general de Peralada Resort i director del Celler Perelada, està especialment satisfet de la sostenibilitat de l’edifici i de les possibilitats que ofereix a l’hora de millorar la qualitat del vins

Quin era l’objectiu principal d’aquest nou celler?

Volíem sobretot és que fos un edifici funcional, encarat a fer millor vi. I RCR ho va entendre des del primer moment i ho va assumir com a repte, que fos un arquitectura interessant, atractiva, integrada en el paisatge i sostenible, però tot supeditat a poder fer grans vins.

Com ha estat treballar amb ells?

La col·laboració entre la propietat i RCR ha estat fantàstica, hem afrontat problema a problema, repte a repte, i en un projecte així en surten molts, i a base de parlar i parlar els hem acabat resolent tots.

Com valora el resultat final?

Ens en sentim supersatisfets i orgullosos, i agraïts a RCR per la dedicació, la passió, les ganes que han posat durant tot el projecte i evidentment pel seu talent.