El grup Colonial, que inclou la seva filial francesa SFL, ha anunciat que convertirà tot el seu finançament en bons verds. La companyia té actualment en circulació 4.602 milions d’euros en emprèstits. La companyia assegura que es converteix d’aquesta forma en l’únic i primer emissor de l’Ibex amb el 100% dels bons qualificats «verds».

Dins d’aquesta estratègia, el grup liderat per Juan José Brugera i Pere Viñolas ha preparat un «marc de referència de finançament verd» per alinear l’estratègia de finançament de la companyia amb els seus objectius en matèria de sostenibilitat. Els pilars d’aquest nou marc són l’eficiència energètica i la prevenció i reducció de les emissions de carboni dels actius del grup.

Els bons verds constitueixen una alternativa al finançament de les companyies en un entorn en què la conscienciació de les empreses en temes de sostenibilitat pren cada vegada més rellevància. Aquest tipus de deute està destinat a finançar «actius verds», que són aquells que tenen un impacte positiu en el medi ambient. La intenció del grup és que qualsevol bo que es proposi emetre en el futur ho sigui sota aquest marc, com a «bons verds». 

Sol·licitud als bonistes

La companyia té la intenció de destinar una quantitat equivalent al principal dels bons actuals en circulació per al finançament o refinançament d’una cartera d’actius verds que compleixi amb els criteris ambientals del nou marc. Amb aquest objectiu, el grup sol·licitarà als bonistes que aprovin la modificació de l’«Ús dels ingressos» d’aquests bons de «Finalitats corporatives generals» «al finançament o refinançament d’una cartera d’actius verds elegibles» mitjançant una sol·licitud de consentiment. Les corresponents reunions dels bonistes estan previstes per al 3 de febrer del 2022. 

Colonial ha contractat Crédit Agricole Corporate and Investment Bank i Freshfields Bruckhaus Deringer com a assessors en aquest procés. Aquesta conversió dels bons actuals, una vegada aprovada pels bonistes, no suposarà canvis en cap altra de les característiques dels bons actuals, ja sigui en els seus termes i condicions, interessos o venciments. 

En els nou primers mesos del 2021, el grup va refinançar més de 1.000 milions, optimitzant el seu cost financer mitjà i millorant el mix i els terminis de venciment. Amb això el grup ha aconseguit situar el cost del deute per sota d’1,5%. A tancament del mes de setembre passat, el grup presentava un deute net de 4.645 milions, 2.812 milions dels quals corresponien a bons emesos per Colonial i 1.290 milions més a SFL, als quals se sumen els 500 milions emesos el mes d’octubre passat.