El president de Colonial, Juan José Brugera, va assegurar aquest dilluns que la companyia disposa de 2.400 milions d’euros per aprofitar «oportunitats d’inversió». Brugera va valorar els resultats de l’any passat i el primer trimestre al considerar-los una mostra d’«estabilitat» en un context complicat. El conseller delegat del grup, Pere Viñolas, va reconèixer que les principals oportunitats se centraran en la transformació d’actius en situacions privilegiades en centres urbans, principalment de París, Madrid i Barcelona. Viñolas va assegurar que les transaccions de Colonial són més grans en nombre a Espanya, i a Barcelona més que a Madrid, però que les operacions de millora de rendes més rellevants s’estan donant a París. Les inversions pressupostades per a aquest any són de 150 milions d’euros, 90 dels quals a França.

El Grupo Colonial va tancar el primer trimestre de l’exercici 2021 amb un resultat net recurrent de 28 milions d’euros, 8 milions per sota del resultat del primer trimestre de l’any anterior a causa principalment de desinversions no estratègiques. La companyia es reafirma en l’estratègia de diversificar les inversions entre Espanya i França i potenciar l’aposta per immobles al centre de ciutats en moment de «turbulències». «Creiem en els beneficis dels immobles al centre de les ciutats», va assegurar el conseller delegat, Pere Viñolas, que va afegir que l’exercici es pot considerar «d’estabilitat» si es té en compte el mateix perímetre inversor (mateixos immobles gestionats) amb unes rendes als mateixos edificis gestionats que es van incrementar un 20% (un 3% de mitjana a tots els immobles). Grupo Colonial és una socimi (societat d’inversió immobiliària) que cotitza a la borsa i que gestiona una cartera d’actius valorada en uns 12.000 milions d’euros.

Colonial va tancar el primer trimestre de l’exercici 2021 amb uns ingressos per rendes de 78 milions d’euros i unes rendes netes de 68 milions. Els ingressos per rendes del primer trimestre de l’any 2021 han disminuït un 9%, principalment a causa de les desinversions d’actius no estratègics executades el 2020 i principis del 2021, i de l’acceleració del programa de renovació per reposicionar actius. Segons la companyia, «aquesta gestió activa de la cartera té un impacte temporal a curt termini, si bé assegura una qualitat més gran de la cartera i una potencialitat de creació de valor més gran fruit del reposicionament de cada actiu».

L’execució del programa de desinversions d’immobles no estratègics amb primes sobre taxació va suposar una reducció interanual de 3,2 milions d’euros de resultat net per rendes més baixes, a canvi de millorar la qualitat dels ingressos generats. L’inici i acceleració del programa de renovació de la cartera a fi de reposicionar immobles de la cartera amb un important potencial de creació de valor i flux de caixa futur partint d’una transformació immobiliària dels actius. Aquest programa suposa la rotació temporal d’inquilins que ha suposat un impacte negatiu en ebitda de rendes de cinc milions en el resultat del primer trimestre del 2021. Excloent-ne aquests dos efectes de gestió activa de la cartera, el resultat net recurrent comparable se situaria en 37 milions d’euros, en línia amb el resultat de l’any anterior (+1%). El resultat net del Grupo a tancament del primer trimestre, incloent-hi extraordinaris, ascendeix a 21 milions d’euros

La millora de rendes netes ‘like for like’ es va veure impulsada per un increment en la cartera de París d’un +6%, a causa del creixement del +2% a la cartera d’oficines i a una important millora addicional per la reobertura de l’Hotel Indigo en l’actiu Edouard VII i (2) un increment del 4% de la cartera de Madrid. Durant el primer trimestre de l’any, Colonial va mantenir un ritme sòlid en contractacions i amb nivells d’ocupació elevats. A tancament del primer trimestre de l’exercici 2021, el Grupo Colonial va formalitzar 25 contractes de lloguer d’oficines, corresponents a 29.759 metres quadrats i a rendes anuals de 9 milions d’euros. Aquesta xifra és un +120% superior a la superfície firmada durant el primer trimestre del 2020, període previ a l’inici de la pandèmia. Els preus de lloguer firmats versus renda anterior en el primer trimestre de l’exercici se situen en un nivell de doble dígit alt, i assoleixen un +20%. Aquestes ràtios destaquen el caràcter defensiu de la cartera de contractes de Colonial amb importants marges de millores en les rendes actuals. Destaca un elevat augment en la cartera de Barcelona (+21%), així com un increment sòlid a Madrid (+18%) i París (+7%). A Espanya, destaca el creixement de rendes en la cartera de Madrid, amb un increment respecte a la renda de mercat del +3%, i a Barcelona, els preus s’han firmat un +0,5% per sobre de la renda de mercat en uns moments de forts ajustos.

La desocupació total del Grupo Colonial a tancament del primer trimestre de l’exercici 2021 se situa en un 4,8%, ràtio en línia amb l’últim trimestre reportat i lleugerament superior a la ràtio del primer trimestre de l’any anterior, a causa principalment de l’entrada en explotació de superfície rehabilitada al mercat de París i per rotació de clients a Barcelona.