La Taula de l’Enginyeria de les comarques gironines va celebrar ahir una trobada virtual amb més de 150 inscrits per parlar sobre energies renovables i l’impuls de la transició energètica. Durant la jornada, professionals del sector van donar a conèixer les diferents energies alternatives verdes amb l’objectiu d’apropar i analitzar les seves característiques a partir casos concrets. Joan Viñolas, propietari i gerent d’Agropecuària Mas Bes, SL i Biogàs Mas Bes, SL, i Joan Soler, enginyer tècnic industrial químic amb més de 30 anys d’experiència en renovables, van explicar l’aplicació del biogàs i els seus avantatges. Pel que fa a l’energia fotovoltaica, Francesc Camps, enginyer tècnic agrícola i investigador d’IRTA Mas Badia, va exposar l’aprofitament de l’energia solar pel bombament d’aigua de reg. Ignasi Herms, cap de l’àrea de recursos geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), va parlar sobre la geotèrmia superficial com a solució per la descarbonització de la demanda tèrmica d’edificis. Ramon Vergés, enginyer graduat electrònic industrial i automàtica i soci de Suno Enginyeria De Serveis Energètics SCCLP, va exposar els aspectes clau i casos d’èxit de la biomassa.

Per últim, Pau Teixidor, director comercial d’Agrienergia i d’Agrienergia Solar, va parlar sobre les comunitats energètiques. La Taula de l’Enginyeria està formada pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, la delegació de Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau Mines i Energia de Catalunya i Balears, la delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics en Topografia i la Delegació de Girona el Col·legi Oficial d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics d’obres Públiques de Catalunya.