El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar ahir que els tribunals nacionals que dirimeixin un cas de clàusules abusives poden examinar d’ofici si hi ha una infracció i decretar la restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament per aquestes clàusules en una hipoteca, encara que el consumidor afectat no hagi presentat un recurs. Això sempre que la falta d’impugnació per part de l’usuari no es degui a una «passivitat total» d’aquest, segons assenyala un veredicte que dona la raó al consumidor després d’una pregunta prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem espanyol. La Cort amb seu a Luxemburg es va pronunciar en aquest sentit a partir del cas d’una consumidora espanyola que el 2009 va signar amb el Banc Ceiss (absorbit per Unicaja) un préstec hipotecari amb una clàusula sol que va ser declarada nul·la per un tribunal espanyol.