Espanya va consolidar el 2021 el seu protagonisme internacional com a potència en els assajos clínics de medicaments. La patronal farmacèutica Farmaindustria, aprofitant el Dia Internacional de l’Assaig Clínic que se celebra aquest divendres, 20 de maig, ha divulgat un estudi de balanç de l’activitat de les empreses del sector a Espanya, en què conclou que els assajos clínics es van mantenir l’any passat malgrat tenir menys pes l’activitat investigadora extraordinària contra la pandèmia. En total, el nombre d’assajos clínics va rondar el miler, i d’aquests prop del 80% van ser impulsats per la indústria farmacèutica. El Registre Espanyol d’Estudis Clínics (REEC), que coordina l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), va tancar el 2021 amb un total de 997 assajos clínics iniciats l’any passat. D’aquests, quatre de cada 10 estan dirigits a algun tipus de càncer, i un 5,6%, a la covid-19.

L’excel·lent cobertura sanitària d’Espanya ha fet que la seva posició en els assajos clínics sigui una referència a nivell mundial. L’assaig clínic és pedra angular de l’R+D farmacèutica i pas bàsic perquè un medicament provi la seva eficàcia i pugui portar-se al mercat. Els assajos també atrauen inversions de la indústria a la comunitat hospitalària, en una aliança publicoprivada de rellevància. Els assajos clínics estan considerats com la primera font d’ingressos privats per als hospitals espanyols. La indústria farmacèutica assentada a Espanya va invertir el 2020 prop de 700 milions d’euros en aquesta etapa del desenvolupament de nous medicaments.

Per la seva part, la indústria sempre ha lloat el paper dels hospitals i les seves bases de dades com a claus per a l’abaratiment dels assajos clínics. Fonts de Farmaindustria recorden la importància de l’etapa actual, en la qual la investigació biofarmacèutica viu una gran revolució gràcies als nous coneixements a nivell tissular, cel·lular i genòmic, cosa que exigeix una adaptació dels assajos clínics a aquesta medicina de precisió que millori l’èxit amb menor cost i temps de desenvolupament. En aquest camp, les bases de dades dels hospitals públics són una eina clau per a la nova medicina de precisió.

«La posada en marxa de l’Espai Europeu de Dades de Salut és una clara oportunitat per millorar la investigació i innovació, sempre que la seva implementació, entre altres objectius, aconsegueixi un adequat equilibri entre la protecció de dades i el foment de la investigació biomèdica», recorda la directora associada d’Investigació Clínica i Translacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga. Madrid i Catalunya acaparen el 54% dels hospitals que estan participant en assajos clínics en marxa al nostre país i la patronal farmacèutica sempre ha advocat per estendre aquesta participació a altres hospitals de tot Espanya, amb població diversa i resultats potencials més ajustats.