Amb l'objectiu de cobrir els llocs de treball de qualitat vacants i mantenir el talent a la Garrotxa, diversos actors públics i privats han engegat el projecte Olot Talent. El motiu és que moltes empreses tenen dificultats per cobrir les places o obrir noves línies de negoci per la manca de qualificació professional en oficis de tot tipus de sectors econòmics. Olot Talent preveu treballar en un pla d'accions que permeti determinar reptes de futur, solucions i projectes concrets. Aquest projecte està impulsat per l'Ajuntament d'Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa, diverses associacions empresarials i també hi ha instituts i sindicats de la comarca.

La comarca de la Garrotxa vol remar conjuntament per millorar el mercat laboral que hi ha actualment. Es tracta d'una zona amb plena ocupació i en què moltes empreses volen créixer o incorporar nous membres als seus equips. El problema, però, és que les empreses no troben els perfils que demanen i per això diverses administracions i institucions empresarials s'han unit per tirar endavant el projecte Olot Talent.

Es tracta d'una taula de treball que vol impulsar una radiografia real de la comarca i a partir d'aquí concretar algunes solucions i projectes concrets per resoldre aquest dèficit de treballadors qualificats.

Segons apunten les empreses, els perfils que fan falta a la Garrotxa són molt diversos: operaris, càrrecs intermedis, encarregats, enginyers, càrrecs directius o coordinadors. Tots ells de diferents sectors i per a empreses de pràcticament qualsevol mida.

A finals del 2018 ja es va marcar el repte de generar i retenir el talent com a una prioritat dins del Pacte per la Formació Professionalitzadora i l'Ocupació de la Garrotxa. Ara, es volen aconseguir les eines per assolir aquesta fita a través del projecte Olot Talent.

En ell hi ha l'Ajuntament d'Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el cercla EURAM-Campus Garrotxa, el servei d'ocupació DinàmiG, l'Associació de Joves Empresaris, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, els sindicats UGT i CCOO i els tres instituts d'Olot. Tots aquests actors públics i privats plantegen crear un pla d'accions per impulsar polítiques que mostrin els atractius d'establir-se professionalment a la comarca.

Durant el mes de maig ja s'han fet diverses tasques arran de l'anàlisi dels estudis i informes sobre la comarca que han permès tenir informació més detallada de la situació real que tenen les empreses garrotxines. Ara, es preveu fer tallers amb elles per identificar les diferències entre l'oferta i la demanda professional. També es faran entrevistes a directors d'empreses locals i negocis especialitzats en la selecció de personal de Catalunya.

A partir d'aquestes accions es farà un document de reflexió on hi haurà propostes concretes per la captació de talent. La idea és identificar els agents que intervenen en la captació de talent i facilitar la connexió entre les empreses i aquests agents. També es vol potenciar mecanismes públicoprivats per millorar la coordinació i gestió dels recursos destinats a la captació de talent.

En tot el que portem de 2022, el servei DinamiG ha publicat 261 ofertes laborals. De totes elles, només se n'han cobert 153, deixant el 59% restant com a vacants. Les empreses que no han trobat cap candidat formen part de l'hostaleria, el lleure, el comerç. També hi ha oficis com llaunes, electricistes, mecànics, tècnics de manteniment o xofers que han quedat vacants