La pensió mitjana a Catalunya s’ha disparat l’últim any després de l’entrada en vigor de la revalorització automàtica de les prestacions segons l’IPC i l’ingrés de nous pensionistes amb més salaris. Al maig, la prestació mitjana que cobra un jubilat català ascendeix a 1.133,2 euros mensuals, és a dir, un increment del 5,8% respecte al maig del 2021. Catalunya és la segona comunitat autònoma d’Espanya on més han pujat les pensions l’últim any, només superades per les illes Balears (6,1%) i empatades amb Castella i Lleó i Galícia. Actualment hi ha 1,75 milions de catalans que perceben una prestació com aquesta de la Seguretat Social, que manté la despesa en pensions contributives sobre l’11,8% del PIB de l’economia espanyola.

Els barcelonins (1.169,78 euros) són els que, de mitjana, més pensió cobren de tot el territori català i és en aquesta província on viuen dos de cada tres pensionistes. A l’altre costat de la balança hi ha els lleidatans (970,58 euros), que són els que menys pensió cobren, amb Tarragona (1.061,02 euros) lleugerament per sobre de Girona (1.014,53 euros). Si bé són els gironins els que més han notat l’increment de l’import mitjà de les nòmines de jubilació durant l’últim any.

En tot l’Estat, la Seguretat Social ha abonat un total de 9,9 milions de pensions al maig, de les quals 6,2 milions són de jubilació i 2,3 milions, de viudetat. Per això va haver de pagar un total de 10.810 milions d’euros després d’assumir un increment interanual de les prestacions del 4,8%, en termes homogenis. La pensió mitjana del sistema ascendeix al maig a 1.089,9 euros mensuals, per sota de la mitjana catalana. 

La progressiva retirada de la generació del ‘baby boom’ s’està traduint en jubilats amb millors pensions. Segons les últimes dades de la Seguretat Social, els nous pensionistes passen a cobrar una mitjana de 1.502,9 euros mensuals, el 37% per sobre de la pensió mitjana. Per la seva part, la pensió mitjana de viudetat en vigor al maig és de 778,4 euros al mes.