Quiosc

Diari de Girona

El comerç electrònic va batre rècords el 2021 a Catalunya amb 94 milions d’operacions

El sistema logístic català va superar l’any passat els 434 milions de tones gestionades

Dos treballadors en un dels centres logístics d’Amazon a Espanya. | EUROPA PRESS

El nombre d’operacions de comerç electrònic a Catalunya va arribar als 94 milions el 2021, xifra que reflecteix el repte que suposa per a la gestió de la logística urbana. Així ho apunta l’Observatori de la Logística de Cimalsa, una eina que analitza 47 indicadors de competitivitat que permeten conèixer la situació actual i futura del sector logístic. Cimalsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, va presentar recentment l’actualització dels principals indicadors.

Les dades també assenyalen que el nombre de contractes laborals signats en el sector del transport i les activitats d’emmagatzematge va assolir el 2021 un màxim, amb gairebé 230.000 contractes signats, superant lleugerament el valor assolit el 2019 abans de la covid-19.

A més, es comença a observar un canvi de tendència en el tipus de contractació en el sector, ja que el percentatge de contractes indefinits ha crescut, passant de situar-se a l’entorn del 10% en el 2021 a arribar a un 35% en el març-abril de 2022. Un creixement que apunta a una relació amb la darrera reforma laboral implementada.

Segons l’Observatori, la presència de dones en el sector del transport i l’emmagatzematge és del 25%: es tracta de la xifra més alta registrada, però se situa per sota dels valors del conjunt de l’economia catalana. «És un repte del propi sector», va afirmar la directora corporativa de Cimalsa, Fina Jarque.

La quantitat de mercaderies gestionades pel sistema logístic català va superar el 2021 els 434 milions de tones, un increment del 2% sobre el total de mercaderies transportades l’any 2019, prèviament a l’impacte de la covid-19.

Augment del flux internacional

Pel que fa al valor dels intercanvis comercials, també s’observa com el 2021 va suposar una recuperació de la davallada patida el 2020, superant en un 4% els valors de l’any 2019 i assolint un nou valor màxim. El flux internacional és el que major creixement va experimentar el 2021 -un 20% respecte l’exercici anterior-, tot i que en conjunt des del 2019 ha registrat un increment més modest, del 3%.

L’Observatori de la Logística, que es pot consultar en format digital i amb les dades actualitzades en temps real, analitza també els efectes del preu del combustible en l’estructura de costos del transport de mercaderies viari i apunta que l’any 2021, tot i reduir-se el consum de combustibles tradicionals en automoció, no va disminuir en el transport viari de mercaderies, que funciona majoritàriament amb combustibles tradicionals. Aquest fet implica, doncs, un gran impacte de la variabilitat del preu del combustible en el sector.

En línia amb la implementació de les zones de baixes emissions (ZBE) a les ciutats, l’Observatori examina la tipologia de vehicles en el sector. Així, tot i la progressiva introducció de vehicles amb distintiu ambiental, el 2021 el percentatge de vehicles sense distintiu era encara elevat, amb un 38% de les furgonetes i el 43% dels camions sense l’etiqueta. Aquesta realitat pot complicar la gestió de la distribució urbana de mercaderies als municipis amb ZBE, i és un repte que caldrà afrontar entre tots els actors, havent de buscar altres alternatives com la distribució en hores vall o la renovació de la flota de vehicles.

Jarque va assegurar que «la contractació està relacionada amb l’e-commerce i, malgrat aquests 94 milions d’operacions, és molt estacional i obliga a que les contractacions s’estacionalitzin quan, de fet, els contractes indefinits son la logística i el transport que durant tot l’any exerceixen la seva activitat». L’Observatori de la Logística es va engegar el 2004 amb la participació de la Generalitat de Catalunya, empreses i sectors acadèmics i el suport de l’Institut Cerdà.

Compartir l'article

stats