Les germanes Ballbé Anglada, empresàries del sector immobiliari a Terrassa, encapçalen la llista de deutors de la Generalitat, amb un total de 3,6 milions cada una, una xifra similar a la que devien a l’Administració catalana l’any passat. Entre les empreses, Playbadalona, dedicada a l’explotació de bingos, és la que obre la classificació, amb 10,058 milions d’euros. A 31 de desembre del 2021, són 51 els contribuents, tant persones físiques com jurídiques, que acumulaven un deute de 88,5 milions a l’Agència Tributària de Catalunya, que ha publicat la llista.

Els 51 morosos deuen almenys 600.000 euros a la Generalitat, a diferència del milió d’euros que era el llindar marcat fins ara, tal com recull la llei espanyola de prevenció contra el frau, de manera que la relació de deutors ha augmentat respecte als anteriors exercicis: el 2020 eren 17 els deutors que acumulaven una suma total de 36 milions d’euros.