Un total de 51 contribuents, entre persones físiques i jurídiques (societats i empreses), deuen 88,5 milions a la Generalitat per diferents impostos. Tot això consta en la llista de deutors del 2021, publicada aquest dilluns per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). El llistó per figurar en aquesta classificació, que recull el deute a 31 de desembre passat, s’ha rebaixat d’un milió a 600.000 euros, com a conseqüència dels canvis en la llei estatal de prevenció contra el frau.

Les germanes Ballbé Anglada, dedicades al sector immobiliari a Terrassa, continuen entre els principals deutors, amb un total de 3,6 milions cada una. L’any passat ja figuraven en aquesta llista amb una quantitat similar. Entre les empreses destaquen Playbadalona, una companyia que consta com en liquidació i que es dedicava a l’explotació de bingos, amb 10,058 milions, i Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, una subministradora d’aigües a la zona de Girona, amb 6,3 milions. La societat Moramar, que explota un restaurant a Tarragona, figura amb un deute de 3,5 milions.

En la llista de l’any passat, la família Ballbé Anglada, lligada als negocis del sector immobiliari amb presència a Terrassa, es va situar com la deutora més gran a les arques de la Generalitat, amb 7,12 milions entre totes dues. Altres de les persones físiques que consten en la llista són Anna Maria Borrell Marín, amb 3,4 milions; o Víctor Juan Fontfreda Puig, dedicat al sector immobiliari, amb 2,3 milions.