La Comissió Europea va aprovar ahir una avaluació preliminar positiva a favor del segon pagament de subvencions sol·licitat per Espanya (de 12.000 milions d’euros) en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’instrument clau de Next Generation EU. El 30 d’abril del 2022, Espanya va presentar a la Comissió la sol·licitud d’aquest pagament basada en la consecució de les 40 fites vinculades al segon tram, entre les quals s’inclou la reforma laboral i la primera part de la fita de les pensions (revalorització automàtica amb l’IPC i incentius per allargar la vida laboral).

El desemborsament d’aquest segon tram -el més elevat dels previstos per a Espanya, fins el 2026- es podria produir a partir de finals de juliol, una vegada culmini l’avaluació del Comitè Econòmic i Financer (CEF), en el qual estan representats els 27 estats membres. Amb aquests 12.000 milions ja s’elevarà a 31.000 milions la xifra total de desemborsaments a Espanya a càrrec del mecanisme Next Generation EU, aproximadament del 45% dels gairebé 70.000 milions en subvencions assignats al país.

En general, en l’informe preliminar la Comissió Europea considera que s’han «complert satisfactòriament» les 26 reformes i les 11 inversions compromeses per Espanya com a condició prèvia per a l’aprovació d’aquest segon desemborsament, de 12.000 milions. Tanmateix, les dues primeres mesures compromeses i complertes per a la reforma del sistema de pensions -actualització amb l’IPC i incentius per allargar la vida laboral- susciten importants dubtes en la Comissió Europea des del punt de vista de la sostenibilitat del sistema.

En particular, la Comissió Europea considera massa optimista el càlcul que preveu estalvis en el sistema d’entre l’1,1% i l’1,6% del PIB en l’horitzó del 2050 com a conseqüència de les mesures orientades a augmentar l’edat efectiva de jubilació.