El Ministeri de Treball intensifica els contactes per tenir aprovada i en vigor abans que acabi el mes de juliol la reforma perquè les treballadores de la llar tinguin dret a atur. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, aquest dijous després de reunir-se amb CCOO i UGT, així com diverses associacions del col·lectiu. El full de ruta de Treball és reconèixer, a més de la prestació per desocupació, l'accés al Fogasa en cas de cessament i limitar les causes de l'acomiadament arbitrari. I ara està en fase d'acabar de concretar el 'com', tan internament dins del Govern com amb els agents socials. S'ha de recordar que les treballadores de la llar actualment no poden cotitzar -encara que vulguin- ni cobrar l'atur, donat el tracte diferencial que han tingut històricament dins de la Seguretat Social.

El primer contacte entre la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i els sindicats sobre la reforma del règim de protecció de les treballadores de la llar ha estat positiu, segons han destacat ambdues parts. La sintonia entre els dos actors és gairebé total i les potencials friccions s'esperen més a dins de l'Executiu, ja que els drets que pretén garantir Díaz s'han de costejar i aquí entrarà en escena tant la Seguretat Social com Hisenda. Si s'opta per la via de les bonificacions per amortir els costos d'una major protecció haurà de ser l'Estat qui les assumeixi.

El missatge que s'ha volgut enviar aquest dijous Treball ha estat el de la "màxima celeritat". "És una norma que s'aprovarà per la via d'urgència, perquè pugui entrar en vigor aviat", ha explicat Pérez Rey. És a dir, anirà en forma de real decret llei, que haurà de validar un Consell de Ministres i la pretensió de Treball és que això passi abans d'acabar el juliol. Una vegada quedi aprovat, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

De moment, els drets que públicament ha dit Treball que se li reconeixeran a les treballadores de la llar ja els hi està reconeixent la justícia, via sentències. Després del fallo de la justícia europea que determinava discriminatori i injustificat el tracte diferenciat que fa l'estat espanyol a les treballadores de la llar, han estat diversos els tribunals que han reconegut prestacions i subsidi a aquest col·lectiu. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té diverses sentències en les quals els hi reconeix el dret a cobrar prestació per desocupació, subsidi per majors de 52 anys o accés a cobrar del Fogasa en cas que l'ocupador no tingui diners per pagar una indemnització per acomiadament.

És a dir, la reforma del departament de Yolanda Díaz regularitzarà una situació que qualifica de "vergonya històrica", però que ve marcada pels tribunals. El Congres ja ha aprovat la ratificació del conveni 189 de la OIT, que representa un reconeixement simbòlic d'una qualitat digna de les condicions de treball d'aquest col·lectiu. Ara falta que el Govern concreti com pensa fer-ho i la intenció de Díaz és fer-ho abans que acabi el juliol.