La campanya de la declaració de la renda es va donar per finalitzada el passat 30 de juny i l’Agència Tributària ja ha retornat 106,2 milions d'euros a 155.008 contribuents gironins. Això significa que, durant els gairebé tres mesos que ha durat la campanya de la renda de 2021, iniciada el 6 d'abril, Hisenda ha retornat el 68,8% dels imports sol·licitats pels gironins. En total, han estat 372.318 persones arreu de les comarques gironines les que han presentat la declaració de 2021 al llarg dels dies que ha durat la campanya, amb un augment de l'1,74% respecte a la declaració de 2022, quan se'n van presentar 365.948.

De les 372.318 declaracions presentades per part dels contribuents gironins, 200.299 han sol·licitat la devolució, el que significa un 53,8% del total. Quan l'Agència Tributària hagi tornat totes les devolucions sol·licitades -en falten a pagar al voltant de 45 mil-, l’Agència Tributària haurà pagat un total de 154,4 entre tots els contribuents de la província. En aquestes mateixes dates l’any passat, Hisenda havia retornat 107,4 milions a 158.088 gironins, unes dades una mica més elevades que aquest any.

Pel que fa a Catalunya, s'han retornat 1.078,8 milions d'euros a 1,6 milions de contribuents, la qual cosa significa el 70% dels imports sol·licitats. En el global del territori català s'han presentat 3,8 milions de declaracions al llarg de la campanya. Mentre, en el conjunt d'Espanya, s'han retornat un total de 7,3 milions d'euros a 11,1 milions de contribuents, el 71,69% dels imports sol·licitats. A tot l’Estat, s’han presentat 22 milions de declaracions, un 1,88% més que l’any passat.