El salari brut mitjà per treballador durant l'any passat va créixer un 8,1% respecte a l'any anterior, fins als 25.991,81 euros, segons les dades de l'Enquesta Anual de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística. Pel que fa al cost no salarial es va situar en els 9.022,60 euros, un 5,1% interanual més, i va deixar el cost net per treballador en els 35.014,41 euros, un 7,3% més, mentre que el cost brut va ser de 35.171,50 euros. Per sectors, a la indústria és on el sou brut mitjà va ser més elevat, fins als 30.682,64 euros, un 7,03% més; seguit de la construcció, amb 26.000,87 euros, un 3,11% més, i els serveis, amb 25.041,28 euros, un 8,7% més.

Dins del cost brut per treballador a Catalunya, el 73,90% pertany al salari, el 23,37% a les cotitzacions obligatòries, el 0,48% a les cotitzacions voluntàries, el 0,85% a les prestacions socials directes i l'1,40% a altres conceptes. El salari brut mitjà per treballador al conjunt de l'Estat va ser de 24.248,78 euros (+6,2%), és a dir, 1.743,03 euros menys que a Catalunya, mentre que el cost brut per treballador va ser de 32.906,63 euros (35.171,50 euros a Catalunya), i el cost net de 32.710,70 euros, un 5,6% més, (35.014,41 euros a Catalunya).

Per territoris, els salaris més alts es van registrar a la Comunitat de Madrid, amb 29.333,42 euros, seguit el País Basc, amb 28.228,74 euros i la Comunitat Foral de Navarra, amb 26.016,27 euros. En canvi, a la part baixa de la taula, Les Illes Canàries i Extremadura no van arribar als 20.000 euros, amb 19.002,85 euros i 19.435,81 euros, respectivament.