El nombre de treballadors estrangers donats d’alta a la Seguretat Social continua creixent. El mes de juliol la xifra era de 73.692, 8.043 més que en el mateix mes de 2021, el que significa un augment del 12,5% segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Tot i així, aquest creixement ha estat desigual entre els estrangers de la Unió Europea i el que de forma d’aquest territori. La pujada en el primer grup ha estat, pràcticament inexistent. Només de l’1,9%, arribant a 18.966 afiliats. Mentrestant, els del segon grup han crescut un 16,3% i ara sumen un total de 54.726 cotitzants.

L’informe també detalla que l’augment ha estat una mica més significatiu en dones, del 14,8%. Ara hi ha 29.844 persones estrangeres del gènere femení donades d’alta a la Seguretat Social, mentre que la pujada en homes ha estat del 10,8%, arribant als 43.848 estrangers afiliats.

Les comarques gironines estan per sobre de la pujada arreu de Catalunya, que és del 10% respecte al juliol de l’any passat, arribant a la xifra de 607.069 persones estrangeres donades d’alta a la Seguretat Social. Lleida és la província amb una pujada més elevada (+34,8%).