Els hotels de les comarques gironines han viscut un bon mes de juliol, ja que han rebut pràcticament un 7% més de viatgers que el mateix de 2019, abans de la pandèmia. Tot i això, els resultats encara haurien pogut ser millors, ja que no s’ha aconseguit recuperar del tot el nombre de pernoctacions, que s’han situat gairebé un 4% per sota les de l’últim juliol pre-covid. Això es pot atribuir, per una banda, al fet que moltes famílies espanyoles han reduït el nombre de dies de les seves vacances, i més tenint en compte els tambors de crisi que sonen de cara a la tardor, i al fet que els visitants estrangers també han retallat el nombre de nits que passen a la demarcació.

Segons les dades de la conjunció turística hotelera al juliol fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), als hotels gironins s’hi van allotjar durant aquest mes de juliol un total de 578.687 viatgers, el que significa un increment del 6,88% respecte el juliol de fa tres anys. Aquesta xifra representa un creixement tant del nombre de visitants estrangers (338.653, que es tradueix en un augment del 2% respecte el 2019) i, sobretot, nacionals, que han incrementat gairebé un 14% i han arribat a les 240.034 persones.

Aquest increment en el nombre de visitants, tanmateix, no ha anat acompanyat del mateix creixement en l’àmbit de les pernoctacions, que encara s’han situat un 3,97% per sota les de juliol de 2019. En total, els turistes han passat 2.044.404 nits al juliol a les comarques gironines, mentre que fa tres anys la xifra va ascendir a 2.128.859. En aquest cas, cal observar que el nombre de pernoctacions de visitants nacionals s’ha incrementat durant aquests últims tres anys, tot passant de 551.457 a 613.656 (és a dir, un 11,28% més). En canvi, les pernoctacions dels visitants estrangers durant aquest juliol han estat inferiors a les de 2019: se n’han registrat 1.430.748, el que es tradueix en un descens del 9,3%.

Les dades de Catalunya

La mateixa situació que s’ha produït a les comarques gironines s’ha donat també al conjunt de Catalunya, on el sector turístic hoteler ha recuperat els nivells de visitants prepandèmia però també s’ha quedat enrere pel que fa a les pernoctacions. Segons les dades de l’INE, durant el juliol han visitat Catalunya 2,47 milions de turistes, el que representa un 1,4% més que el 2019, quan ho van fer 2,43 milions de persones. En comparació amb el mateix mes de l’any passat, l’increment ha estat del 62,7% (en aquell moment hi va haver 1,52 milions de turistes). Tot i això, pel que fa a pernoctacions, les dades encara es troben un 4% per sota dels nivells d’abans de la covid. Catalunya ha registrat 7,86 milions de pernoctacions aquest juliol, mentre que el 2019 van ser 8,16 milions.

La recuperació del nombre de turistes durant el juliol ha estat impulsada per l’arribada de visitants procedents de l’estranger, que gairebé s’han triplicat respecte de l’any passat, quan encara hi havia afectacions en el transport a causa de la pandèmia.