Diari de Girona

Diari de Girona

l’augment exponencial de les dimissions

En qualsevol moment, un treballador pot trencar la relació laboral que manté amb l’empresa, sense necessitat de justificar-ne el motiu. És igual que s’hagi signat un contracte indefinit, temporal, de pràctiques o de qualsevol altre tipus. Si el teu desig és deixar voluntàriament la feina, pots fer-ho comunicant-ho a l’empresa. Això sí, sempre ha de ser una decisió lliure del treballador, no imposada per l’empresari.

La baixa voluntària té com a conseqüències:

1. Perdre el dret a la indemnització de l’empresa per extinció del contracte laboral.

2. Perdre el dret a sol·licitar la prestació per desocupació.

3. Pagar a l’empresa per danys i perjudicis si no es respecten els terminis de preavís.

Tot i que la llei permet presentar la baixa de forma escrita o verbal i els jutges han arribat a admetre les comunicacions per mitjans electrònics, sempre és recomanable fer-ho per escrit, per duplicat, lliurant-ne una còpia a l’empresa i quedant-se el treballador amb l’altra còpia segellada per l’empresa. En cas que l’empresa no vulgui segellar la comunicació, el treballador la pot enviar mitjançant burofax.

Aquest 2022, a Espanya han aparegut indicis de l’arribada del fenomen anomenat «la gran renúncia». Durant tot l’any 2021, el nombre de dimissions va anar creixent de mica en mica, però, des que va començar el 2022, l’augment ha estat exponencial, arribant al març del 2022 a un màxim històric.

Els més romàntics creuen que aquesta situació ve provocada perquè la pandèmia va fer reflexionar milions de treballadors sobre la compatibilitat de la seva vida personal i laboral, fent-los considerar fer un canvi en les seves vides, i això sovint implica un gir en les seves carreres. Aquesta idea assumeix que molts empleats han decidit agafar les regnes de la seva vida renunciant a la feina que els mantenia infeliços.

Tot i això, la realitat mostra que als Estats Units, país on es va iniciar aquest moviment, des del 2010 el nombre de dimissions ha augmentat any a any, amb el motiu principal de voler aconseguir una feina millor. Com que és un país amb una situació propera a la plena ocupació, això incita els treballadors a buscar oportunitats millors sense la por de mantenir-se a l’atur per llargs períodes de temps. Per tant, la pandèmia podria haver accelerat el procés, però no en seria el motiu principal.

A Espanya, la inflació post-pandèmia ha ajudat aquest moviment, que afecta sobretot alguns sectors com la construcció, l’agricultura, el transport o l’hostaleria. S’acusa els empresaris de no oferir uns salaris adequats i no respectar els drets laborals.

També hi ha un altre factor, i és que quan les coses van malament, la gent s’agafa al lloc de treball, però en èpoques expansives, com ara, es produeix un repunt alt de renúncies, perquè hi ha menys risc de quedar-se a l’atur. A més, l’FMI apunta que els treballadors han comptat amb «matalàs» durant els últims mesos per endarrerir la tornada a la feina o permetre’s un canvi de posició gràcies a les ajudes de l’administració pública.

El problema de base és el desajust entre les feines disponibles i les desitjades.

Més de la meitat dels espanyols estan desmotivats a la feina, però no la deixen, segons un informe de la Guia Hays. El 77% dels enquestats assegura que canviaria de feina si pogués, i el 68% confessa que està buscant una altra feina de forma activa. El motiu? Trobar un salari millor. I compte, el 32% dels espanyols esgrimeixen la salut mental com a principal causa que els impulsa a abandonar la feina.

Alhora, moltes empreses del mercat espanyol estan patint la manca de treballadors per a les seves vacants. Segons l’oficina d’estadística europea (Eurostat), a finals de l’any passat i aquest primer trimestre, gairebé un 1% dels llocs que s’ofereixen no es poden cobrir per no trobar empleats. Parlem de més de 109.000 vacants en un país que té tres milions de desocupats registrats.

Al començament de la pandèmia, la gent va començar a passar molt més temps a casa i això els va donar molt més temps d’inactivitat. Espero que amb el pas dels mesos, retornin les ganes d’activitat i de treballar.

Compartir l'article

stats