Els bancs han assumit com a pràcticament impossible que l’impost al sector impulsat pel Govern no tiri endavant. I per això estan intentant influir en alguns grups parlamentaris perquè el gravamen que finalment s’aprovi els sigui el menys perjudicial possible. El sector, així, ha proposat que un nombre més gran d’entitats estiguin obligades a pagar el gravamen per no perjudicar la competència. Les entitats, així, han proposat a través de les seves patronals AEB i CECA diverses esmenes a la proposició de llei per crear la «prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària» (oficialment no és un impost per evitar esculls legals) que tramita el Congrés. En tot cas, el sector ha demanat que els bancs estrangers que operen a Espanya mitjançant sucursals, com ING i BNP Paribas, hagin d’abonar l’esmentada taxa, de la qual ara com ara estarien exempts malgrat ser competidors directes dels afectats.