El pròxim 11 d'octubre, els accionistes de BBVA rebran un dividend en efectiu a compte de l'exercici 2022 per un import brut de 12 cèntims d'euro per acció, un 50% més que els 8 cèntims pagats l'octubre de 2021. Segons l'entitat, "els bons resultats del primer semestre de l'any així ho avalen". Al novembre de 2021, BBVA va millorar la seva política de remuneració a l'accionista en elevar el 'payout' fins al 40%-50% del benefici, des de la forquilla anterior del 35%-40%. La implementació d'aquesta política es fa a través de dos pagaments en efectiu (un a compte i un de complementari), que es podran combinar amb recompres d'accions.