La primera vegada que el Parlament Europeu va exigir l’adopció d’un carregador comú per a tots els telèfons mòbils comercialitzats a la UE va ser el 2014. No obstant això, va ser necessari esperar ni més ni menys que set anys, fins al setembre del 2021, perquè la Comissió Europea constatés el fracàs de les mesures voluntàries i la manca d’avenços suficients per part de la indústria i presentés una proposta legislativa per imposar un carregador universal a la UE. Gairebé una dècada després, aquesta antiga reivindicació és a punt de fer-se realitat.

El ple del Parlament Europeu va concloure ahir la tramitació legislativa de la norma que permetrà acabar amb l’embolic de cables que inunden els calaixos. Tots els dispositius electrònics comercialitzats a partir de la tardor del 2024 hauran d’incorporar un port d’entrada USB-C, cosa que facilitarà la utilització d’un únic carregador comú. La nova legislació evitarà que cada any 11.000 milions de tones de cables acabin a les escombraries i permetrà estalviar uns 250 milions anuals en compres innecessàries de carregadors.

També serà obligatori el carregador universal per a ordinadors portàtils, si bé en aquest cas les institucions europees han previst un període addicional de 18 mesos des de l’entrada en vigor de la norma per donar temps suficient d’adaptació al sector.