La Diputació de Girona, a través del servei de Compra Pública, crea una calculadora que permet adaptar els contractes públics a la pujada de preus. Es tracta d’una eina «pionera» a Catalunya i oberta a tothom, segons detalla la Diputació. Aquesta calculadora serveix per determinar si el contractista té dret a una revisió excepcional i, en cas que sigui així, quin és l’import resultant del càlcul.

Aquest instrument s’engega com a conseqüència de la situació econòmica dels darrers mesos marcada per la inflació, que també afecta en l’augment del preu dels materials de la construcció. Aquests increments no es van tenir en compte en el moment de la licitació i posterior signatura dels contractes públics, ja que han tingut lloc posteriorment, motiu pel qual entra en funcionament aquesta eina.

Malgrat que la Llei de contractes del sector públic només preveu la revisió dels preus en contractes d’obres superiors a dos anys,davant de la demanda conjunta de tot el sector de la construcció i l’obra pública, el govern espanyol va aprovar un mecanisme extraordinari -mitjançant un Reial decret- que possibilitava revisar els preus a l’alça dels contractes d’obra pública superiors als quatre mesos; menys extensos, però alhora més habituals a l’àmbit local.

El diputat de Compra Pública, Joan Fàbrega, destaca que «la Diputació de Girona ha fet un esforç important per sintetitzar un mecanisme de càlcul complex de revisió de preus, i ara pot oferir una calculadora a l’abast de qualsevol empleat públic o empresa».

Els ajuntaments i empreses ja poden utilitzar aquesta eina de càlcul, a la que es pot accedir a través de la pàgina web de la Diputació de Girona, encara que per tal de poder determinar l’import de la revisió a l’alça dels preus dels contractes d’obres, cal que estigui publicat l’índex de preus de la mà d’obra i materials. Aquests indicadors son aprovats de manera trimestral pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i consten a l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Tanmateix, durant tot aquest 2022 l’aprovació i publicació de l’index ha estat aturada. Consegüentment, les empreses del sector no han pogut conèixer l’import de la sol·licitud de revisió dels seus contractes. Malgrat això, aquesta mateixa setmana, el Ministeri ha publicat l’índex del primer trimestre d’aquest 2022. L’índex de preus reflecteix una forta pujada de determinats materials, com l’alumini (14,6%), materials bituminosos (16,3%) o el preu de l’energia (21,3%). Amb la publicació d’aquests indicadors s’iniciaran les sol·licituds per part de les empreses constructores envers els ajuntaments i altres entitats públiques per adaptar els contractes.