MOW FORUM Andalusia 2022 ha estat el primer fòrum de debat disruptor davant de la posició predominant que pretén impulsar el vehicle elèctric com a única alternativa en el procés de descarbonització (reducció gradual de les emissions de C02). Allí s'ha afirmat amb rotunditat que, en la diversitat de les energies descarbonitzades, hi ha la clau del present i del futur de la mobilitat. També que només amb vehicles elèctrics no serà possible assolir els objectius de neutralitat climàtica proposats per al 2050.

MOW FORUM Andalusia 2022 ha estat l'escenari on s'ha plantejat que no s'ha de penalitzar l'ús del vehicle privat, i s'ha d'integrar la utilització responsable en tot tipus d'entorns juntament amb la resta de modes de transport. 

En definitiva, que els representants dels usuaris de la mobilitat han proclamat que només comptant amb ells, tenint en compte les seves necessitats i implicant-los en el procés de transició a un nou model de mobilitat, serà possible avançar per complir els objectius de neutralitat climàtica . 

En aquest sentit, el fòrum ha defensat que cal treballar al motor tèrmic desenvolupant capacitat de producció d'ecocombustibles. A més, ha assenyalat que per avaluar vehicles de diverses tecnologies les institucions internacionals han de revisar el mètode de valoració de les emissions dels vehicles contemplant tot el cicle de vida.

Alhora, els participants han indicat que la Formula 1 i MotoGp seran 100% no contaminants amb combustibles líquids/ecofuel el 2026. A això cal afegir que no s'ha de penalitzar l'ús del vehicle privat a l'àmbit urbà, i se n'ha d'integrar la utilització responsable a tot tipus d'entorns.