Canvi de protocol a la Seguretat Social en els casos d'incapacitat temporal de treballadors. A partir d'aquest gener, aquells empleats que siguin baixa mèdica ja no hauran de remetre el comunicat i la documentació a la seva empresa i serà la pròpia administració qui telemàticament remeti tota la paperassa. Així ho va aprovar el Govern en el seu últim Consell de Ministres del 2022 i la modificació reglamentària està pendent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per entrar en vigor.

Fins ara el treballador afectat per una incapacitat temporal tenia un termini de tres dies, a comptar des del moment en el qual el doctor emetia la baixa, per fer lliurament a la seva companyia del comunicat. El no lliurar la documentació dins del termini i en la forma escaient era motiu de penalització per part de la direcció, fins al punt que podia constituir motiu d'acomiadament.

Una vegada entri en vigor en els pròxims dies la nova normativa, el treballador només rebrà una única còpia del seu comunicat de baixa quan visiti al metge. La Seguretat Social elimina tant "la segona còpia, com l'obligació a la persona treballadora que sigui ella qui que lliuri aquesta còpia a l'empresa, entitat gestora o mútua", segons va informar el Govern després del conclave ministerial. La idea és eliminar burocràcia i tràmits per als treballadors i que sigui la pròpia administració, a través de vies telemàtiques i automatitzades, la que assumeixi a partir d'ara aquestes gestions.

El lliurament dels comunicats de baixa mèdica podia tornar-se en un mal de cap per als treballadors, especialment si el motiu de la seva baixa era especialment incapacitant i lliurar la documentació en un termini de tres dies era complicat. Familiars, amics o un representant legal podien ser designats pel treballador per a lliurar el comunicat en el seu nom, però el desconeixement de la legislació sovint dificultava aquestes gestions.

També limita les possibilitats que algunes empreses aprofitessin casuístiques d'aquest tipus per cessar treballadors, que incomplien formalment els terminis malgrat estar realment de baixa certificada per un sanitari. Fins ara la normativa contemplava la possibilitat de sancionar al treballador, ja que l'empresa precisava el comunicat de baixa per a tramitar aquesta situació i estalviar-se cotitzacions socials.

Ara tot aquest procés s'automatitzarà i el treballador en incapacitat temporal ja no haurà de preocupar-se per això. Tampoc en cas que la seva baixa per incapacitat s'allargui i hagi de renovar el comunicat de baixa. Fins ara havia de tornar a enviar tota la documentació a l'empresa i a partir del canvi normatiu ja serà la Seguretat Social la que s'encarregui en cadascuna de les renovacions d'informar la companyia.