Tal com havia anunciat el Govern, incloent-ho en els Pressupostos Generals de l’Estat, el 2023 ha començat amb una pujada salarial dels 3,4 milions d’empleats públics, que veuran incrementades les seves nòmines aquest any en un 2,5% més un altre punt variable (és a dir, fins al 3,5%).

Segons l’acordat en negociació amb els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, el percentatge en el qual pujaran els sous dels funcionaris el 2023 i el 2024 arribarà al 7,5%, i quedarà per sota de la inflació, cosa que els suposarà una pèrdua de poder adquisitiu. A canvi obtenen un compromís que en els dos anys següents els seus salaris creixeran per sobre de l’IPC.

Sous

El sou que es cobra varia en funció de la categoria professional del treballador, però les millores salarials es reflectiran en les nòmines amb entre 21 euros i 43 euros més mensuals, segons categoria professional i subgrup. 

Així, en els seus salaris base, els funcionaris de classe A, subgrup A1, han passat a cobrar el 2023 1.497,18 euros al mes, mentre que els del subgrup A2 rebran 1.14,05 euros mensuals.

Per la seva banda, els funcionaris del grup B tindran retribucions base de 987,74 euros mensuals.

Dins dels del grup C, els del subgrup C1 cobraran 836,75 euros i els del subgrup C2, 693,31 euros al mes.