Un headhunter o buscatalents és un professional que s’encarrega de trobar i reclutar candidats, generalment d’alt nivell, per a ocupar llocs de treball en empreses. Aquests professionals solen tenir experiència en el camp de la cerca d’ocupació i una àmplia xarxa de contactes en el món laboral.

Existeixen dos tipus principals d’headhunters:

- Els headhunters interns

- I els headhunters externs.

Els headhunters interns treballen dins d’una empresa i s’encarreguen de trobar candidats per a ocupar llocs de treball dins d’aquesta.

Generalment, els busquen a l’exterior, però també podrien detectar treballadors que ja estan dins l’organització i que poden ser aptes per a una vacant superior i que d’una altra manera, podrien passar desapercebuts pels caps o directius.

Com són els professionals?

D’altra banda, els headhunters externs, són professionals independents contractats per una empresa per a trobar candidats per a ocupar llocs en altres empreses.

A més d’aquests dos tipus principals, també existeixen headhunters especialitzats que s’enfoquen a trobar candidats per a ocupar llocs específics, o d’un sector o camp concret, com la tecnologia o les finances.

Les seves tècniques

Quant als mètodes de cerca, els headhunters utilitzen una varietat de tècniques per a trobar candidats, incloent-hi la recerca en bases de dades, dins les xarxes socials o en web d’ocupació. També fan servir la seva xarxa de contactes personals per a trobar candidats que no estan activament en la recerca de feina, però que poden ser interessants per al lloc en concret.

Cada vegada són més els recursos que fan servir les empreses adaptant-se a les necessitats que marca el mercat. La recerca dels caçatalents s’emmarca en aquesta nova tendència. Aquesta mesura està altament implantada en grans companyies i empreses de l’àmbit internacional.