La Seguretat Social ha cobrat per error la quota mínima als nous treballadors autònoms que s'hagin donat d'alta entre els dies 1 i el 9 de gener. És a dir, ha cobrat una quota de 230 euros, en lloc dels 80 euros de la tarifa plana que els correspondria, segons han admès fonts de la Seguretat Social consultades per Europa Press. La cartera que dirigeix José Luis Escrivá estima que aquesta incidència ha afectat unes 8.000 persones, a les quals en els pròxims dies se'ls enviarà un correu electrònic per a informar-los de la situació i de les accions correctores.

La Seguretat Social realitzarà pròximament una devolució de quotes d'ofici als afectats per la diferència entre els 80 euros que els correspon de la tarifa plana i la quota facturada. Des del Ministeri asseguren a Europa Press que la intenció és resoldre-ho al març i, si és possible, abans. A més, la Seguretat Social calcularà correctament les quotes per al mes de febrer i es passarà a aquests autònoms afectats al cobrament exclusiu de 80 euros de tarifa plana.

Sense errors en la base mínima

La Seguretat Social també ha aclarit que no existeix cap disparitat ni error en les quotes de gener cobrades als autònoms en base mínima, amb l'aplicació del nou Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que va entrar en vigor l'1 de gener.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha explicat que aquest primer mes d'aplicació del nou RETA s'han donat dues situacions per a aquells autònoms que cotitzaven per la base mínima al final de l'any passat.

D'aquesta manera, als treballadors per compte propi que no tenien sol·licitada la revaloració automàtica de la seva base de cotització se'ls ha aplicat un increment de 0,6 punts percentuals per l'aplicació del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), de manera que la seva base de cotització ha passat a 299,71 euros.

L'altre cas que contempla la Seguretat Social és el dels autònoms que sí que tenen sol·licitada la revaloració automàtica de la seva base de cotització. A aquests, se'ls ha aplicat aquest 0,6% del MEI més pujada prevista de la base mínima de cotització del 8,6%, de manera que la seva quota s'ha situat en 325,48 euros.

El nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals, que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, començarà a aplicar-se a partir d'aquest 1 gener, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.