Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Michael Pettis

«Els superàvits comercials no són signe de treball dur i estalvi»

Michael Pettis, professor de Finances de la Universitat de Pequín. | DIARI DE GIRONA

Diuen al llibre que la desigualtat distorsiona l’economia i amenaça la pau. Per què?

A part de les implicacions polítiques i socials de la desigualtat d’ingressos, que no abordo perquè són òbvies, des d’un punt de vista econòmic l’augment de la desigualtat d’ingressos augmenta l’estalvi dels rics [que estalvien la major part dels seus ingressos] i redueix el consum total [els pobres i la classe mitjana consumeixen la major part dels seus ingressos]. Això podria ser positiu per a una economia en desenvolupament, o una economia destruïda per una guerra o una catàstrofe natural, perquè aquest estalvi més gran pot utilitzar-se per finançar inversions en infraestructures molt necessàries. Però les economies avançades ja tenen un excés d’estalvi, de manera que l’estalvi addicional dels rics acaba finançant el creixent deute dels governs i de les llars corrents. Per això la desigualtat d’ingressos és econòmicament tan perjudicial per als Estats Units, Europa i altres economies avançades.

Conclouen que la guerra comercial no és un conflicte entre països, sinó entre banquers i amos d’actius financers, d’una banda, i famílies corrents, d’altra banda. La guerra de classes?

No es tracta d’una lluita de classes en el sentit marxista, sinó d’una situació en la qual el que beneficia els banquers i els propietaris molt rics de capital mobiliari -en altres paraules, els membres de l’elit mundial- es produeix a expenses dels treballadors, els agricultors, els petits productors i la classe mitjana. Mentre que els primers es beneficien de l’augment de la seva participació en la producció total, els segons han de pagar per això, ja sigui en forma d’un creixement més lent o d’un deute més gran. Aquest problema no és nou. A la dècada de 1930, el brillant Marriner Eccles, elegit per Franklin D. Roosevelt per presidir la Reserva Federal [dels EUA], va plantejar exactament el mateix. Va argumentar que, sense una redistribució de la renda dels més rics a la resta de la població, l’economia només continuaria contraient-se, de manera que tots, fins i tot els rics, acabarien empitjorant.

La riquesa desorbitada a unes quantes mans és conseqüència d’un excés d’economia financera i una menor rellevància de l’economia productiva?

Les dues coses estan relacionades. En una economia moderna, les empreses inverteixen principalment per aprofitar l’augment de la demanda, però per continuar sent competitives han d’invertir en països que mantinguin els salaris baixos en relació amb la productivitat. Sovint pensem en països amb salaris baixos com el Vietnam o, fins fa poc, la Xina, però en realitat fins i tot els països amb salaris alts -Alemanya, Països Baixos- són competitius internacionalment principalment perquè els salaris són baixos en relació amb els alts nivells de productivitat dels treballadors. El problema d’aquest model és que, a mesura que la fabricació mundial es desplaça de països en els quals els treballadors cobren una part gran del que produeixen a països en els quals els treballadors cobren una part menor, és obvi que la demanda total dels treballadors a nivell mundial disminuirà. En aquest cas, mentre que la inversió en els països més competitius augmenta, la inversió productiva total a nivell mundial cau, per la qual cosa els estalvis a nivell mundial comencen a perseguir els actius existents als mercats immobiliaris i d’accions, bons i matèries primeres. Per això assistim a una creixent financerització de l’economia mundial.

Apujar el salari mínim i elevar els impostos als que més tenen són algunes mesures que vostès defensen al seu llibre per a l’eurozona i que Espanya està aplicant amb certa contestació de les elits, que també rebutgen els impostos a la banca i les companyies elèctriques pels ingressos extres a causa de la inflació. Què n’opina?

No crec que la veritable limitació per apujar els salaris sigui la inflació. Crec que la limitació és la competitivitat internacional. Hem vist que els països en els quals els treballadors retenen una proporció més gran del PIB han vist com disminuïa la seva participació en la indústria manufacturera mundial, mentre que els països en els quals els treballadors retenen una menor proporció del PIB han vist com augmentava la seva participació en la indústria manufacturera mundial. Si els fabricants espanyols augmenten els salaris, ja sigui directament o indirecta -per exemple, reforçant la xarxa de seguretat social-, seran menys competitius internacionalment en relació amb els fabricants d’Alemanya, la Xina, el Japó, els Països Baixos, Taiwan i qualsevol dels altres països que han aconseguit suprimir el creixement dels salaris directes o indirectes. El problema, en altres paraules, no són els fabricants cobdiciosos, sinó un sistema de comerç mundial que, com en els terribles anys 30, permet als països que rebaixen els salaris guanyar la batalla mundial de la competitivitat. Les empreses a Espanya i a tot arreu no tenen elecció. Si volen continuar sent competitives, han d’abaixar els salaris o externalitzar i localitzar la producció a l’estranger. Si no ho fan, perdran davant els seus competidors internacionals. Llavors, quina és la solució? Diria que fins que no reformem la versió actual de la globalització de manera que penalitzi els països les polítiques dels quals garanteixin el creixement de les exportacions i els superàvits comercials -el que va proposar John Maynard Keynes el 1944-, no hi haurà manera de resoldre aquest problema. Els països poden triar salaris justos o competitivitat internacional. No poden triar les dues coses.

Al llibre assenyalen Alemanya com un país contingut en el consum que exporta molt i que provoca desequilibris a altres països als quals després exigeix sacrificis que acaben pagant, amb les retallades públiques, els treballadors i jubilats...

Algunes persones encara se sorprenen quan dic això perquè existeix el malentès generalitzat que els superàvits comercials són un signe de treball dur i estalvi, i els dèficits comercials, un signe de mandra. Això és un complet disbarat. Un país treballador -i no crec que existeixi un país que no ho sigui- es veu recompensat en el comerç no amb superàvit, sinó important cada vegada més béns per la mateixa quantitat d’exportacions. En altres paraules, l’augment de les exportacions va acompanyat d’un augment encara més ràpid de les importacions. Quan un país registra superàvits importants i persistents, això només significa que les llars ordinàries d’aquell país reben una part menor del que produeixen que els seus socis comercials. Per això no poden consumir el que produeixen i han d’exportar el saldo. Recordem que, fins al 2004, Alemanya va tenir dèficits comercials, però només després de les reformes Hartz de 2003-2005, que van originar una forta desacceleració del creixement salarial, va tornar a tenir enormes superàvits. Però el que era bo per al creixement alemany va acabar perjudicant Europa. Aquest és el problema de la nostra versió de la globalització.

Com de perillosos són els desequilibris xinesos per a l’economia mundial?

La bona notícia és que la Xina reconeix cada vegada més que aquests desequilibris estan creant un enorme problema intern. La participació dels ingressos familiars al PIB xinès és de les més baixes de la història. La mala notícia és que, tot i que fa més d’una dècada que Pequín insisteix que ha d’augmentar el consum intern per reduir la seva dependència de les exportacions i la inversió, ha sigut incapaç de fer-ho. El resultat és que la Xina està patint el creixement més ràpid del deute de la història.

Compartir l'article

stats