La Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank, el banc social de CaixaBank, col·laboren per tal de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Gràcies a un acord entre les dues entitats, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per «potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat», segons CaixaBank.

Amb aquesta col·laboració, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació. Els beneficiaris seran professionals amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per la Cambra de Comerç de Palamós.

Segons detalla l’entitat, el criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte.

CaixaBank apunta que durant el 2022, MicroBank va finançar a Catalunya 29.873 projectes amb impacte social per valor de 308,5 milions d’euros, dels quals 24.247 microcrèdits per valor de 183,5 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 3.881 per un import de 51 milions d’euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses.