El 92,5% dels economistes de la demarcació de Girona opina que s'haurien de permetre més infraestructures d'energies renovables a les comarques gironines, aquesta és una de les conclusions que s'extreu de l'Enquesta de Situació Econòmica d'Hivern de 2023 realitzada entre el 21 de febrer i el 10 de març de 2023 pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Una altra de les qüestions que s'han consultat en aquesta edició de l'enquesta ha estat el futur de l'aeroport de Barcelona. D'entre les alternatives que han aparegut en el debat públic sobre aquest tema, el 29,6% dels economistes catalans enquestats considera que l'opció més adequada és la d'incrementar la vinculació operativa amb els aeroports de Girona i de Reus. Darrere d'aquesta, les opcions més apuntades són allargar la tercera pista en 500 metres cap al nord i construir una nova pista sobre el mar. En tots dos casos els economistes partidaris són un 16,2%.

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) Carles Puig de Travy i el responsable tècnic de l'Enquesta de Situació Econòmica del CEC Xavier Segura han presentat aquest dimecres en roda de premsa les principals conclusions de l'enquesta. Un dels elements que es té sempre en compte a l'Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya és la valoració de la situació de l'economia. En aquest sentit, es posa de manifest una millora en relació amb l'anterior enquesta de finals del 2022. De fet, el 34,0% dels economistes considera que l'economia catalana està millor ara que fa un any, el 33,3% creu que està pitjor, mentre que el 31,7% pensa que està igual, mentre que a l'enquesta de tardor els percentatges eren, respectivament,d'un 29,5%, d'un 41,1% i d'un 27,1%.

Preocupació per la inflació i els costos de producció

Pel que fa als principals problemes que afecten l'economia catalana, en l'enquesta d'hivern apareix com el principal problema la inflació i els costos de producció, assenyalat com un dels tres principals problemes pel 62,0% dels enquestats. En el segon lloc apareix, a distància, el dèficit fiscal, assenyalat pel 38,6% dels enquestats.

L'Enquesta de Situació Econòmica d'Hivern de 2023 també ha consultat per la preocupació sobre l'impacte negatiu que pot tenir en l'economia catalana els increments de l'augment de preus i costos. Gairebé la totalitat dels economistes es mostren preocupats (96,4% preocupats/molts preocupats), situant-se en nivells similars als d'enquestes anteriors. No obstant això, el 28,7% dels enquestats es mostra molt preocupat, un percentatge inferior al de l'enquesta de la tardor passada (38,4%) i encara més baix al que existia a la primavera del 2022 (47,0%).