A més de les experiències de les ponències, l’eWoman 2023 va permetre gaudir també d’una sessió formativa de cara per millorar el coneixement d’un mateix i la relació amb els altres. Una eina que serà útil a totes les assistents per crear equips compensats, diversos i eficients a l’hora de treballar.

Ignacio Alonso, Alfredo Julià i Usoa Arregui | MARC MARTÍ

Durant la celebració de l’eWoman Girona 2023, precisament sota el lema de la diversitat, els més d’un centenar d’assistents van participar en una dinàmica grupal, a càrrec d’Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso, tres professionals contrastats i reconeguts en el lideratge de processos amb equips professionals.

Uns dels grups que es va autodefinir com «aigua» en la sessió. | MARC MARTÍ

L’exercici que es va portar a terme al llarg del matí a l’Auditori de CaixaBank del carrer de La Creu s’ofereix sota el leitmotiv «viure la diversitat». Ignacio Alonso va explicar al principi que es tracta del ‘Model Bridge’, un model que ens permet comprendre i identificar els diversos perfils que les persones tenim a l’hora de relacionar-nos amb els altres i que es construeix a través de dos eixos: el vertical, que es refereix a la presa de decisions, que es poden dur a terme de dues maneres, de forma racional o de forma emocional. I el segon eix, l’horitzontal, que atén i defineix el ritme vital de les persones, i que es tradueix en un ritme reflexiu o actiu. Segons quina sigui la tendència, les persones podem situar-nos en qualsevol punt al llarg d’aquests dos eixos i, en funció de la nostra posició, disposem d’un perfil relacional o un altre.

Els assistents van tenir com a primera tasca ubicar-s’hi i traçar les coordenades entre els dos eixos i les quatre variables possibles (racional, emocional, reflexiu i actiu). Els quatre quadrants resultants van ser batejats amb els quatre elements (Terra, Foc, Aire i Aigua).

En la part final pràctica, i amb parelles sorgides entre els assistents (l’única condició era que no es coneguessin) es van suggerir quatre temes de conversa durant quatre minuts de forma consecutiva. Passat cada minut de diàleg, cada membre de la parella havia de col·locar el seu interlocutor en un dels quatre grups. Després de la finalització de la dinàmica, va ser interessant comprovar que no sempre la manera com ens veiem coincideix amb la manera que projectem en els altres quan ens coneixen per primera vegada.

L’estil relacional predominant

L’estil relacional Foc té facilitat verbal i àgil per arribar a conclusions. És l’impulsor i el motor de qualsevol iniciativa i projecte innovador. És valent i un líder nat. Està enfocat a aconseguir resultats i sol desafiar els altres per desafiar-los. En el seu ús ineficaç pot ser impacient i brusc a l’hora d’exposar les seves idees, de pressionar massa els altres. Pot arribar a ser una mica agressiu o tallant i ferir els altres en prioritzar els resultats.

El tipus d’estil relacional Terra és el que aporta claredat i judici crític a les converses. Acostumen a avaluar bé els riscos a l’hora de tenir en compte les dificultats i pot ser el més objectiu a l’hora de trobar solucions. Necessita confirmar els conceptes i planifica bé el camí que cal seguir. Tot això també pot portar-lo a mostrar-se excessivament formal semblant més aviat fred i dur. Pot tenir dificultats per delegar i poder transmetre les seves idees de manera comprensible. Està més enfocat a la tasca que a les persones.

Les persones de tipus Aigua capten bé les necessitats emocionals dels altres i mostren amb accions el seu interès per les persones. Valoren i comprenen bé la complexitat de les relacions. Són flexibles i amb visió clara de com aconseguir el bé comú. Són tenaços en el que desitgen fins al final. Per contra, poden ser massa crítics amb ells mateixos i reaccionar de manera impulsiva si se saturen. Tenen dificultat per mantenir una discussió i arriben a evitar el conflicte.

Els que són Aire veuen possibilitats en tot, perquè aporten il·lusió i entusiasme als altres. Són optimistes i se’ls fa molt bé improvisar. Solen ser els que aporten idees noves als problemes. Solen combinar bé responsabilitat i diversió i saben veure el millor dels altres sent un bon catalitzador del desenvolupament d’equips. Sap oferir suport i ajut té molts interessos. En el seu ús ineficaç, aquest estil relacional es pot distreure fàcilment, li costa posar focus. Pot tenir dificultat amb la constància i no parar prou atenció al detall i parlar massa i esgotar altres amb la seva intensitat.