La Cambra de Comerç de Girona ha acollit durant una setmana dotze tècnics europeus en sostenibilitat que integren el projecte Empowering Green Entrepreneurship. La trobada de formació ha tingut lloc a Cambra de Comerç de Girona i ha inclòs visites guiades per la ciutat de Girona, així com a empreses amb projectes sostenibles, com la cooperativa La Fageda d’Olot o el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.

El projecte Empowering Green Entrepreneurship té com a objectiu promoure i fomentar les pràctiques ecològiques entre les noves generacions d’empresaris. El projecte s’adreça a les empreses de nova creació, a les petites i mitjanes empreses i als nous empresaris i aspirants a ser-ho, amb l’objectiu de dotar-los de competències ecològiques i digitals, i de promoure i desenvolupar entre ells una mentalitat respectuosa amb el medi ambient.

Visita a La Fageda Cambra de comerç de girona

Fins a finals del 2023, la Cambra de Comerç de Girona, juntament amb cinc socis d’Espanya, Itàlia, Grècia, Xipre i Romania, impulsarà el projecte, que pretén desenvolupar una guia d’emprenedoria verda sobre habilitats verdes i pràctiques de sostenibilitat, construir una plataforma educativa gratuïta en línia que contingui els recursos educatius desenvolupats pels socis, amb suport audiovisual de vídeos inspirados, entrevistes i millors pràctiques i motivar i formar en matèria de pràctiques i coneixements ecològics un mínim de 600 nous i aspirants a empresaris, PIME i empreses de nova creació dels cinc països.