La pensió mitjana per als jubilats gironins s'ha situat aquest mes de maig en 1.263,69 euros de mitjana, un 11,1% menys que la mitjana catalana (1.404,35 euros) i un 8,8% per sota de la mitjana a Espanya (1.375,23 euros). En total, 110.703 gironins es beneficien de la prestació per jubilació.

D'altra banda, si tenim en compte totes les pensions, a les comarques de Girona, l'import de la pensió mitjana s'ha situat en els 1.116,82 euros, un 10,08% més que el maig del 2022, però es troba un 6,55% per sota la mitjana estatal, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

A Catalunya, la pensió mitjana s'ha situat aquest mes en els 1.243,14 euros, xifra que representa un increment del 9,70% en comparació al mateix mes del 2022. Es tracta d'un 4,02% més que la mitjana de l'Estat, que és de 1.195,08 euros, un 9,65% més que al maig de l'any passat. En total, a Catalunya s'han abonat 1.764.159 pensions, un 0,79% anual més, i representen el 17,61% del total a tot l'Estat. La majoria pertanyen a les prestacions per jubilació (1.164.643).