L’any 2022 va ser un any amb molta activitat en el camp de l’enginyeria, tal com mostren les dades de projectes visats pels enginyers graduats i enginyers tècnics industrials gironins. La xifra anual es va enfilar fins als 6.047 treballs, confirmant així l’augment d’activitat que ja s’havia detectat durant el primer semestre. Aquesta representa la millor xifra dels últims quatre anys amb un increment del 19% respecte als projectes fets l’any 2019. Un percentatge pràcticament igual al creixement entre 2021 i 2022.

Si es compara l’evolució de les dades dels últims quatre anys a les comarques gironines, l’any 2019 es van visar 5.062 treballs. La xifra va caure durant el 2020, el primer any de la pandèmia, quan es van realitzar 4.067 projectes. El 2021 els projectes van igualar-se a les dades prepandèmiques amb un total de 5.052 treballs, el que s’explica pel fet que l’enginyeria sigui un sector fonamental en l’economia. La xifra del 2021 es va superar amb escreix durant l’any passat quan es van arribar als 6.047 treballs.

Els projectes de fotovoltaiques són els que van viure un increment més important. Els enginyers gironins van visar 264 projectes d'aquest tipus durant el 2022. Això representa un increment del 725% respecte al 2021, quan es van registrar 32 projectes vinculats a instal·lacions fotovoltaiques. Les dades del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona mostren que aquest camp ha crescut exponencialment en els últims quatre anys, ja que l’any 2019 es van realitzar només 10 projectes d’aquest tipus. El que representaria que l’any 2022 hi va haver un increment del 2540% respecte abans de la pandèmia.

Aquesta tendència s’ha notat arreu de l’estat espanyol. Les xifres del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) situen en 25.000 els projectes visats d’energies renovables a escala general, en el qual s’inclouen les fotovoltaiques i també els de biomassa. En aquest cas l’augment és d’un 288% entre el període 2019 i el 2022. Això converteix als graduats en Enginyeria com la branca industrial i als Enginyers Tècnics Industrials en els principals protagonistes de la transició energètica i ecològica del nostre país, segons explica el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

El visat és un acte col·legial que aporta seguretat jurídica i professional al projecte. Té com a objectiu comprovar la identitat i titulació de l’enginyer autor del projecte, evitant que aquest estigui inhabilitat professionalment i judicialment. Pel que fa al treball es revisa que compleixi formalment amb la legislació vigent, inclogui aquells documents exigits per la legislació de Prevenció de Riscos Laborals i es trobi dins les seves competències, entre altres aspectes. El visat col·legial garanteix la protecció per al ciutadà, ja que l’enginyer disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. Fet que dóna més seguretat a la ciutadania, als mateixos col·legiats i també a l’Administració.