La pensió mitjana de jubilació a les comarques gironines s’ha situat en 1.265,25 euros al setembre, poc més d’un euro més que fa un mes, i ha beneficiat 111.549 persones. Si comparem la prestació mitjana que reben els jubilats catalans amb la pensió dels gironins, aquesta última és un 9,96% inferior, és a dir 140 euros menys, segons les darreres dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social Migracions. 

A Catalunya, la pensió mitjana de jubilació a s’ha mantingut en els 1.405 euros al setembre i ha beneficiat 1.171.268 persones. Es tracta de 29,5 euros més que la mitjana de l’Estat, que s’ha situat en 1.376,40 euros i ha beneficiat a 6,3 milions de persones. La pensió mitjana a Catalunya -tenint en compte les prestacions de jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat- ha pujat un euro respecte del mes anterior, fins als 1.244,65 euros de mitjana, un 9,61% més que fa un any. A l’Estat, la despesa en pensions s’ha enfilat fins als 12.051,4 milions d’euros, xifra rècord en termes absoluts. Es tracta de l’equivalent un 11,7% del PIB.

En total, a Catalunya al setembre s'han abonat 1.772.326 pensions, un 0,88% més que fa un any, la majoria de les quals per jubilació.

Les prestacions per viudetat han beneficiat a 390.802 catalans i s'han situat de mitjana en els 868,57 euros. Fins a 158.139 persones han rebut pensió per incapacitat permanent, que s'ha situat en els 1.231 euros de mitjana; 50.780 per orfandat, amb 474,27 euros de mitjana; i 1.337 en favor de familiars, amb una mitjana de 780,2 euros.

A l'Estat, durant el setembre gairebé tres quartes parts de la despesa en pensions ha estat per prestacions de jubilació.