CCOO ha convocat una vaga parcial a Amazon els dies 27 i 28 de novembre –coincidint amb el Cyber Monday- que afectarà a tots els centres d'Espanya. El sindicat crida els treballadors de la multinacional logística a secundar aturades d'una hora per torn com a protesta pels salaris baixos, la "insuficient" protecció de la salut laboral i els "continus problemes de gestió" del departament de Recurs Humans. "Tot i les diverses propostes que s'han presentat a Amazon, no s'ha produït cap acostament real per part de la companyia que doni una solució global al conjunt dels centres de treball", ha lamentat CCOO, que critica la multinacional per no oferir "cap sortida raonable" al conflicte.

"Amazon paga els salaris mínims del sector de cada província, i és una decisió que no és encertada ni justa", ha criticat el sindicat. "Tot i que la companyia ens dona millores, en cap cas compensa el que ens exigeix cada dia", ha apuntat CCOO, que també posa la mirada en el departament de Recursos Humans. "Ens trobem amb errors de cobrament i de confecció de la nòmina, una falta de claredat en els conceptes a la mateixa nòmina, molta dificultat de gestió i no concessió dels permisos i fallades en la gestió de les vacances i de la jornada laboral", ha enumerat el sindicat.

"Els departaments locals de RRHH de cada centre cada cop disposen de menys recursos per desenvolupar correctament la seva missió i la seva externalització ha empobrit i empitjorat la situació", ha constatat CCOO, que finalment ha parlat d'una "insuficient" protecció de la salut del personal. "Hem comprovat, de la mà d'Inspecció de Treball, que el sistema de gestió d'accidents implantat per Amazon està amagant possibles fallades en les mesures de seguretat", ha avisat el sindicat. "La conseqüència directa és la no aplicació de les mesures de prevenció necessàries. Si no es reconeix el problema, no se li pot donar solució", ha conclòs CCOO.