El Govern ofereix una nova ajuda per a naixements o adopcions de fins a 3.000 euros

T'expliquem tots els requisits que necessites per a sol·licitar-la

Si el teu fill va néixer després del 2007 pots sol·licitar-la

La nova ajuda per a la cura de menors

La nova ajuda per a la cura de menors / Holiak

Cristina Clopés

Cristina Clopés

La Seguretat Social posa en marxa una nova ajuda per naixement o adopció. El Govern de Sánchez ha decidit donar un incentiu a totes les famílies que hagin comptat amb un nounat o una adopció, per tal de facilitar-los les despeses, ja que mantenir un fill, realment és costós. Vols descobrir quins requisits sol·liciten i de quan serà la quantia que rebràs?

L'ajuda per naixement o adopció

Aquesta ajuda s'abonarà en un sol pagament, el qual equival a 1.000 euros per cada fill. En cas que siguis família nombrosa amb tres fills, cobraràs 3.000 euros. Aquesta ajuda està disponible per a famílies nombroses, monoparentals i per a mares que tinguin una discapacitat igual o superior al 65%.

Els requisits per a sol·licitar-la

A part dels que hem comentat anteriorment, a més, necessitaràs saber que aquesta ajuda només la podràs cobrar si el teu fill o fills han nascut o han estat adoptats després del 16 de novembre de 2007. 

A més, es tindrà en compte el total d'ingressos anuals del còmput familiar abans de donar l'ajuda. Així doncs, si no encaixes en els llindars establerts no la podràs cobrar.

"No se reconoce la prestación en los supuestos de acogimiento familiar"

La Seguretat Social

Altres requisits

 • Residir legalment a Espanya
 • No tenir ingressos anuals superiors als establerts anualment en la Llei de pressupostos generals de l'Estat. En cas que hi hagi diverses persones amb ingressos es farà la suma de tots i no podran superar el llindar determinat
 • És incompatible amb altres prestacions de la mateixa naturalesa (de qualsevol règim públic de protecció social)
Si tens tres fills pots endur-te fins a 3.000 euros

Si tens tres fills pots endur-te fins a 3.000 euros / freepik

Els llindars econòmics que no es poden superar per cobrar l'ajuda

Famílies nombroses, monoparentals i mares o pares discapacitats

 • 1 fill: ingressos anuals màxims, 14.011 euros
 • 2 fills: ingressos anuals màxims, 16.112,65 euros
 • 3 fills: ingressos anuals màxims, 18.214,30 euros

Famílies nombroses, monoparentals i pares o mares amb discapacitat a partir de 3 fills (amb títol de família nombrosa)

 • 3 fills: ingressos anuals màxims, 21.086 euros
 • 4 fills: ingressos anuals màxims, 24.502 euros
 • 5 fills: ingressos anuals màxims, 27.918 euros

Documents que necessito presentar per demanar l'ajuda

Primer de tot, hauràs d'emplenar la sol·licitud. Després per tal de demostrar que les teves dades són correctes i verídiques hauràs de presentar els següents documents:

 • DNI del menor
 • DNI de la mare o pare
 • Certificat d'empadronament
 • Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedida pel Registre Civil
 • Els justificants dels ingressos anuals de les persones que conformen la unitat de convivència

L'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) serà qui decidirà si es compleixen els requisits i si podran beneficiar-se d'aquesta nova ajuda del Govern.