Vols cobrar les mutualitats cobrades indegudament per l'Agència Tributària?

Reclama i cobra les devolucions de l'IRPF que Hisenda et deu per haver comès una errada en les cotitzacions que van entre el 1967 i el 1978

Quan cobraré dites devolucions?

T'expliquem quan cobraràs la devolució d'Hisenda per l'errada en les mutualitats cotitzades

T'expliquem quan cobraràs la devolució d'Hisenda per l'errada en les mutualitats cotitzades / DdG

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Fa poc temps enrere, parlàvem sobre una errada de l'Agència Tributària envers unes mutualitats cobrades indegudament. Milers de treballadors van cotitzar en les mutualitats antigues i l'error de l'administració els va perjudicar amb un excés de cotització. Així doncs, ara, ha de retornar fins a 4.000 euros a la ciutadania perjudicada. Les devolucions que es poden reclamar són pel període 2019-2022; ja que, encara no han prescrit. I això s'ha de fer a través de la declaració de la Renda; però, quan cobraran la quantitat que els deu Hisenda?

Com demanar la devolució de l'errada de l'administració

Tal com hem dit, es pot fer a través de la declaració de la Renda. Tot i que, aquesta no és l'única opció. Hi ha un formulari habilitat a la web de l'Agència Tributària on els afectats per cotitzacions indegudes de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) poden emplenar i enviar online.

Les errades de l'administració es van produir entre els anys 1967 i 1978

Quan es faran les devolucions

El passat mes d'abril ja es van començar a fer dites devolucions, juntament amb els diners a retornar en la declaració de la campanya de la Renda 2023. 

Recordem que la declaració de la Renda es pot presentar fins a l'1 de juliol.

Estafa Hisenda: ull a un correu electrònic que suplanta l'Agència Tributària per la renda

La devolució de l'IRPF per part d'Hisenda / EUROPA PRESS / GUSTAVO VALIENTE

La Llei 58/2003 de normativa tributària refereix que, Hisenda pot estendre's sis mesos més després de finalitzar la campanya de recaptació. Així doncs, fins al 31 de desembre de 2024 té temps de fer dites devolucions.

També hi ha casos en què pensionistes o jubilats reben la devolució al cap de pocs dies d'haver enviat la sol·licitud o declaració de la Renda.

La devolució es farà en un únic pagament, segons el Tribunal Suprem.

Puc demanar la devolució a Hisenda?

Si entre l'any 1967 i 1978 vas cotitzar un 25% més en les mutualitats antigues de la banca, comerç, energia, entre altres sectors, pots fer dita reclamació a través de les dues vies descrites més amunt.

Si vas cotitzar en el règim de Classes Passives de l'Estat, autònom o vas fer aportacions a mutualitats de viudetat i de pensions no contributives, no podràs reclamar dita devolució, ja que no s'aplica a tots els mutualistes.