El Banc d'Espanya adquirirà noves competències?

L'FMI ha defensat que el BDE pot assumir competències en termes de fusió empresarial, entre altres

El Banc d'Espanya adquirirà noves competències

El Banc d'Espanya adquirirà noves competències / DAVID CASTRO

Cristina Clopés

Cristina Clopés

El passat 6 de juny es va publicar l'últim informe del Programa d'Avaluació del Sector Financer (FSAP) d'Espanya. En ell, el Fons Monetari Internacional va defensar que el Banc d'Espanya podria assumir totes les competències reguladores en aquelles matèries no harmonitzades en l'àmbit europeu, inclosa l'autorització de les fusions empresarials.

El 2017, la institució internacional va recomanar que el Banc d'Espanya no tingués el paper exclusiu en termes com l'autorització de fusions empresarials; ja que, aquesta responsabilitat continuava essent del Ministeri d'Economia. Aquesta recomanació es va fer basant-se en l'informe del FSAP de l'any anterior al 2017. En aquests casos el BDE sí que està obligat a donar la seva opinió al respecte.

De moment no hi ha cap mesura al respecte després de l'informe del FSAP d'aquest 2024, segons l'FMI

El Fons Monetari Internacional ha expressat que el projecte per la implementació de la Directiva CRD VI de la Comissió Europea està destinat a harmonitzar temes sobre les adquisicions per part d'una entitat de crèdit d'una participació important en una entitat financera o no financera, la transferència d'actius o passius i les fusions o escissions dins l'àmbit de la Unió Europea.

La web de l'FMI

La web de l'FMI / Fons Monetari Internacional

Si la proposta de l'FMI s'aprova, es començarien a atorgar poders d'autoritzacions per fusions sense oposició. Així doncs, la recomanació de l'FSAP del 2017 quedaria reemplaçada automàticament.

Segons el Fons Monetari Internacional si aquestes noves normatives bancàries s'accepten a la Unió Europea s'aplicaran gradualment a partir del 2025. Tot i això, aquesta normativa està subjecte a la nova directiva i a la seva pertinent transposició per part dels legisladors nacionals dels Estats membre de la UE. Això pot arribar a produir-se en dos anys (el termini legal establert).