La Garrotxa impulsa un pla estratègic per al sector agroalimentari

Proposa 17 accions concretes, entre elles crear obradors compartits, incloure productes de proximitat als menjadors escolars o impulsar un banc de treballadors temporals

Un moment de la presentació del Pla Estratègic

Un moment de la presentació del Pla Estratègic / Ajuntament d'Olot

Redacció

Amb l'objectiu de dinamitzar el sector primari i agroalimentari de la Garrotxa DinàmiG, amb el suport de la Diputació de Girona, va encarregar una diagnosi sectorial que ha permès obtenir dades qualitatives i quantitatives, identificar les necessitats del sector, establir prioritats i proposar accions concretes per dinamitzar el sector agroalimentari de la comarca.

L'estudi, fet per l'empresa l'Espigall, es va dur a terme en tres fases. Primer, es va recollir informació i es van realitzar entrevistes a 7 agents clau del territori, així com a 30 professionals en actiu del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa. La segona fase va consistir en una diagnosi i la realització de dos tallers participatius. Es va dur a terme una anàlisi detallada de la situació actual del sector, incloent-hi les necessitats i expectatives dels productors locals, així com les tendències del mercat. A la tercera fase, es va redactar una primera proposta de pla detallada, incloent-hi eixos d'acció i mesures concretes. Seguidament, es van treballar amb els agents implicats les actuacions amb l'objectiu de validar la viabilitat i concretar-ne les accions.

Algunes de les dades de la comarca obtingudes d'aquesta diagnosi sectorial són:

  1. La disminució dels actius agraris. En 25 anys s'han reduït en un 32% les explotacions agroramaderes mentre que les ramaderes han disminuït fins a un 62% en 11 anys.
  2. L'envelliment del sector. La mitjana d'edat del sector és de 57,74 anys en el cas dels homes i 59,48 anys en el cas de les dones.
  3. La reducció de la superfície agrícola en més de 5.000 hectàrees des de 1999.
  4. El monocultiu de cereals per a gra (46%) i farratges (41%).
  5. El canvi d'orientació productiva i simplificació dels processos productiu.
  6. La forta implantació de l'agricultura ecològica a la comarca, amb 80 explotacions i més de 3.000 hectàrees que treballen en ecològic.
  7. L'important pes de la indústria de transformació alimentària, que el 2020 va suposar més del 67% del valor afegit brut del sector industrial de la comarca. Els petits elaboradors i els elaboradors artesans van representar el 42% del sector agroalimentari local, al qual s'hi ha de sumar un 11% de perfil mixt.
Un moment de la presentació del Pla Estratègic.

Un moment de la presentació del Pla Estratègic. / Ajuntament d'Olot

Aquest Pla Estratègic inclou 17 actuacions concretes per enfortir el sector. Entre elles hi ha el foment del comerç local i de proximitat, i les estructures de comercialització, com botigues i cooperatives de consum, per promocionar els productes agroalimentaris locals i sensibilitzar els consumidors de la importància d'un consum responsable.També aposta per visibilitzar els productes mitjançant estratègies d'identificació, diferenciació, promoció i conscienciació, des de l'àmbit municipal fins al nacional. Una altra acció prioritària és promoure l'ús de productes agroalimentaris locals en menjadors col·lectius, especialment a les escoles, i incorporar productes de proximitat, de temporada i ecològics en les licitacions de serveis de menjadors escolars, així com estendre aquesta iniciativa en altres institucions.També es prioritza facilitar la tramitació administrativa per mitjà de l'acompanyament de tècnics públics, amb l'objectiu de reduir la complexitat i el temps invertit en gestions administratives pels propietaris de negocis del sector. El foment de la ramaderia extensiva és una altra acció clau amb la finalitat de poder compensar econòmicament els ramaders i productors, prevenir incendis i mantenir l'activitat agrària. A més, es proposa que es promoguin espais rotatius per a productors als mercats no sedentaris, així com la coordinació efectiva entre diverses administracions per agilitzar la gestió de projectes i evitar duplicitats d'esforços.

Finalment, es plantegen altres accions com la promoció de la distribució conjunta, l'increment de les ajudes a les bones pràctiques per mitigar els efectes del canvi climàtic, fomentar trobades i el treball en xarxa entre productors, facilitar l'intercanvi d'estudiants de cicles formatius amb petits productors, crear un banc de treballadors temporals, establir obradors compartits per a nous projectes i promoure la formació en comunicació i màrqueting per a productors i transformadors. A més, es volen promoure accions que mantinguin l'habitatge rural vinculat a la gestió de terres i boscos, evitant el seu ús exclusiu per al turisme o com a segona residència.