Aquesta és la quantitat de diners que has de tenir a Girona per ser “ric”

El sou mínim que necessitem per formar part d'aquesta secció de la societat és sorprenent

Aquesta és la quantitat de diners que has de tenir a Girona per ser “ric”

Aquesta és la quantitat de diners que has de tenir a Girona per ser “ric” / arxiu

A les comarques gironines, de la mateixa manera que a gran part dels països europeus, la majoria dels ciutadans consideren que formen part de la “classe mitjana”. Aquesta idea contrasta amb aquells que tenen certs dubtes sobre si formen part d'aquesta classe intermèdia o si cobren prou per ser considerats de classe alta o rics.

Doncs bé, recentment l'organisme francès L'Observatoire des Inégalités ha establert el llindar d'ingressos per ésser considerats rics.

Segons ha assenyalat aquesta organització en els estudis més recents, per ser considerat ric a l'estat espanyol hauríem de guanyar un mínim de 3.673 euros cada mes. Tenint en compte que el sou mitjà del país és de 2.038,6 euros, la quantitat que guanyaria una persona “rica” suposaria guanyar gairebé el doble del sou mitjà.

D'altra banda, si comparem aquest sou mínim per ser considerat ric amb el sou mínim interprofessional veiem que la diferència és abismal. I és que, actualment, l'SMI és de 1.134€, per la qual cosa els ingressos d'una persona rica quadripliquen aquesta quantitat.

Dit això, potser arran d'aquesta discussió sobre la riquesa, et preguntis a quina classe social pertanys. Doncs bé, segons el salari podem distingir tres classes definides: la baixa, la mitjana i l'alta.

En el cas de la classe baixa, hi pertanyem si cobrem fins a 11.395 euros anuals o cobrem menys de 1.343 euros al mes. En el cas de la classe mitjana cal estar entre els 11.395 i els 30.386 euros anuals i entre els 1.343 i 3.581 euros al mes. Per acabar, en el cas de la classe alta entrarem si cobrem almenys 30.386 euros a l'any o tenim un sou superior als 3.581 euros.